MNKV0933p Komunitní výživa a nutriční péče u vybraných skupin obyvatel III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Suchodolová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 14. 9. 14:00–15:40 C15/308, Út 21. 9. 14:00–15:40 C15/308, Út 5. 10. 14:00–15:40 C15/308, Út 12. 10. 14:00–15:40 C15/308, Út 19. 10. 14:00–15:40 C15/308, Út 26. 10. 14:00–15:40 C15/308, Út 2. 11. 14:00–15:40 C15/308, Út 9. 11. 14:00–15:40 C15/308, Út 16. 11. 14:00–15:40 C15/308, Út 23. 11. 14:00–15:40 C15/308, Út 30. 11. 14:00–15:40 C15/308, Út 7. 12. 14:00–15:40 C15/308, Út 14. 12. 14:00–15:40 C15/308
Předpoklady
MNKV0822c Komunitní výživa II - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalosti pro schopnosti edukace příslušníků jednotlivých komunit v oblasti léčebné výživy i neléčebné výživy, analýza a vyhodnocení rizika plynoucího z nesprávné výživy a provádění opatření k postupnému zlepšování výživového stavu sledované komunity. Součástí předmětu je i problematika závislostí v práci nutričního terapeuta.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se orientovat na podporu a ochranu zdraví, prevenci, rehabilitaci, včetně ohledu na životní prostředí při poskytování zdravotních služeb, analyzovat a řešit nutriční problémy komunity a vytvářet edukační materiály a intervenční projekty pro jejich řešení.
Osnova
 • Výživa během životního cyklu. Podpora kojení, programy. Výživa těhotných a kojících žen, programy intervencí. Výživa novorozence, kojence, batolete, dětí a adolescentů, programy intervencí. Výživa seniorů, programy intervencí. Alternativní způsoby stravování. Kulturní a sociální aspekty výživy. Hodnocení potřeb populace pro komunitní intervence. Metody hodnocení výživové spotřeby. Databáze složení potravin. Výživa v ohrožujících situacích. Programy potravinové pomoci. Role mezinárodních organizací v humanitární a potravinové pomoci. Design komunitní výživové intervence, cíle, metody, indikátory Monitoring a evaluace komunitní výživové intervence. Management komunitní intervence. Získávání zdrojů pro komunitní intervence. Prevence chronických neinfekčních nemocí hromadného výskytu. Problematika komunitní výživy u kulturně odlišných skupin. Definice potravinové a výživové politiky. Spotřeba potravin v ekonomických a politických souvislostech. Potravinový koš. Potřeba potravin pro jednotlivé skupiny obyvatelstva. Zabezpečení potravinami. Ekonomické nástroje výživové politiky. Odpovědnost za jednotlivé části výživové politiky. Úloha jednotlivých státních a komunitních sektorů ve výživové politice. ociální aspekty výživové politiky. Výživová politika a její úloha v podpoře zdraví populace. Výživová politika WHO a zemí EU. Implementace výživové politiky. Monitoring a evaluace účinnosti výživové politiky. Codex alimentarius. EU a právní normy v oblasti výživy a potravin.
Literatura
  doporučená literatura
 • DUYFF, Roberta Larson. Academy of nutrition and dietetics complete food and nutrition guide. 5th edition. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017. xii, 802. ISBN 9780544520585. info
 • Krause's food & the nutrition care process. Edited by L. Kathleen Mahan - Sylvia Escott-Stump - Janice G. Raymond - Marie V. 13th ed. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, 2012. xix, 1227. ISBN 9781437722338. info
 • Life cycle nutrition : an evidence-based approach. Edited by Sari Edelstein - Judith Sharlin. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2009. xxv, 532. ISBN 9780763738105. info
 • Úvod do komunitního ošetřovatelství. Edited by Darja Jarošová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 99 s. ISBN 9788024721507. info
  neurčeno
 • European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020,Regional Committee for Europe,Copenhagen, Denmark, 15–18 September 2014 24 June
 • vyhláška 410/2005 Sb.
 • KUKLA, Lubomír. Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxiii, 432. ISBN 9788024738741. info
 • Zdraví 2020 : národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. [106] s. ISBN 9788085047479. info
 • Zdraví 2020 : osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století. Translated by Jan Holčík - Karel Zástěra. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. 182 s. ISBN 9788085047486. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Eva GOTTVALDOVÁ, Karolína HLAVATÁ, Alexandra KOŠŤÁLOVÁ, Lenka KUBRICHTOVÁ, Hana SOVINOVÁ a Leona ŠKALOUDOVÁ. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 152 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-156-0. info
 • NIX, Staci. Williams' basic nutrition and diet therapy. 12th ed. St. Louis: Elsevier Mosby, 2005. xxii, 454. ISBN 0323026028. info
 • Zdraví 21 : výklad základních pojmů, úvod do evropské zdravotní stragegie : zdraví pro všechny v 21. století. Edited by Jan Holčík. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 2004. 160 s. ISBN 8085047330. info
 • BRÁZDOVÁ, Zuzana a Jindřich FIALA. Dietary guidelines in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: MU LF, 1998. 247 s. Acta Facultatis Medicae Universitas Masarykianae. ISBN 80-210-1956-5. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek - Hana Provazníková. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998. 140 s. ISBN 8070711086. info
 • OSHAUG, Arne. Plánování a management práce v komunitní výživě : manuál pro pracovníky v komunitní výživě : Targets for health for all (Orig.). Translated by Zuzana Brázdová - Dagmar Schneiderová. [1. vyd.]. [S.l.]: [s.n.], 1992. 85 s. info
Výukové metody
přednášky, skupinový projekt, diskuse
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou - 40 otázek, otázky vycházejí se cvičení a přednášek a doporučené literatury a skupinovým projektem
Informace učitele
6.10. ROČNÍKOVÝ PROJEKT - vytvoření stanovišť 13.10. PŘÍPRAVA STANOVIŠŤ 20.10. PROJEKT- PREZENTACE STANOVIŠŤ 27.10. NAHRAZENO 5. 11. 2020 15.00 čtvrtek Bílkoviny – projekt 9. 11. 2020 16.00 pondělí Bílkoviny – projekt 3.11. NAHRAZENO 10.11. Odvykání kouření -VYHODNOCENÍ 17. 11. SVÁTEK 24.11. Odvykání kouření 1.12. Výživa v ohrožujících situacích prof. Derflerová Brázdová Výživová politika v evropském regionu prof. Derflerová Brázdová 8.12. Obezitogenní prostředí prof. Derflerová Brázdová 15.12. Výživová politika v evropském regionu prof. Derflerová Brázdová 5.1. Projekty PZ aktuálně a SZÚ Mgr. Manišová 12.1. Komplexní vyšetření v rámci PPZ - vyšetřovna 3. patro doc. Fiala 19.1. Reformulace potravin
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/MNKV0933p