MPVL0731 Vnitřní lékařství I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 11:00–12:40 N01008
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška na Lékaařskou fakultu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob.Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni bakalářského studia.
Osnova
 • Úvod
 • Obecná symptomatologie ve vnitřním lékařství Bolest- somatická, viscerální, - lokalisace, doba, - charakter, trvání, intenzita,- okolnosti, průvodné jevy.
 • Bolest - bolest hlavy, na hrudi, břicha, v zádech, končetin Teplota: subfebrilie, horečka, hypotermie
 • Vyšetření ve vnitřním lékařství Psychologie vyšetření. Anamnéza. Subjektivní obtíže. Základní fyzikální vyšetření.: pohled (inspekce), pohmat (palpace), poklep (perkuse), poslech (auskultace).
 • Celkové vyšetření Somatický habitus, konstituce. Psychický stav nemocného. Hybnost nemocného. Vyšetření hlavy, krku, hrudníku
 • Vyšetření břicha, končetin, cév. Tlak krevní (TK), puls (TF). Vyšetření moče:- fyzikální, chemické,- mikroskopické, - bakteriologické.
 • Vyšetření krve a krvetvorných orgánů: - chemické (ze séra), - krevní obraz (KO), rozpočet elementů, - koagulace, - KS + Rh faktor, - kostní dřen, - lymfatických uzlin.
 • Vyšetření sputa:- makroskopické, charakter, mikroskopické, bakteriologické Vyšetření punktátu: (pleurální,perikardiální,peritoneální) - exudát, transudát, - cytologické, bakteriologické, biochemické. Vyšetření stolice: - makroskopické, mikroskopické, bakteriologické - okultní krvácení. Bioptické vyšetření: - cílené, necílené, - příprava nemocného před výkonem, jeho souhlas, - zpracování získaného vzorku.
 • Radiologická vyšetření, - prostý rtg snímek, - kontrastní rtg vyšetření, speciální angiografické vyšetření, - skiaskopie, - grafie, tomografie, - počítačová tomografie (CT), nukleární magnetická resonance (NMR).
 • Radioizotopová vyšetření: - tělesných orgánů, radioimunolog. vyš. krve.
 • Endoskopické vyšetření: - bronchopulmonální, v gastroenterologii, v urologii Funkční vyšetření: klidové, zátěžové - plic, srdce, v endokrinologii, v nefrologii, v gastroenterologii
 • Etiopatogeneze vnitřních chorob
 • Genetika a vnitřní nemoci. Genetická prognóza a prevence. Iatrogenní poškození. Charakteristika klinické onkologie.
 • Klinická gerontologie,vnitřní nemoci ve stáří.
 • Klinická farmakologie. Interakce léků v organismu. Expirační doba léků,úkoly sestry
 • Nemoci srdce a cév. I.
 • Ischemická choroba srdeční (ICHS). Angina pectoris (AP). Infarkt myokardu (IM). Chronické srdeční selhávání. Nemoci srdce a cév II
 • Hypertenzní choroba (HT). Cor pulmonale. Revmatické nemoci srdce (FR,porevmatické vady)
 • Nemoci srdce a cév III.
 • Kardiomyopatie, Perikarditis. Neurocirkulační astenie, Prolaps mitrální chlopně.
 • Nemoci periferních tepen a žil.
 • Ischemická choroba dolních končetin. Trombosa žilní - povrchová, hluboká. Disekce aorty Kardiovaskulární problematika v ambulantní praxi
 • Nemoci plic a průdušek
 • Akutní respirační onemocnění. Chronická bronchitida. Astma bronchiale. Záněty plic (pneumonie, bronchopneumonie)
Literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
 • Klener P. et al. Vnitřní lékařství, Galén, 2003 - v rozsahu přednesené látky.
 • Souček M., Špinar J. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada publishing, 2005, 380s., ISBN 80-247-1367-5
 • Dítě P. a kol.: Vnitřní lékařství, MU 2004 – skripta Rozsah znalostí na základě přednášek, které jsou povinné.
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství I. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1997
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Účast na výuce je povinná.
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná, probíhá formou seminářů. Na konci semestru jsou vědomosti ověřovány písemným testem, který obsahuje 20 složených otázek.Podmínkou udělení zápočtu je nejméně 50% správných odpovědí.
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů v posluchárně.Účast na výuce je povinná.Zápočet na konci semestru je podmíněn úspěšným absolvováním písemného testu. Test obsahuje 20 složených otázek, požadováno je 60% správně zodpovězených otázek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2015/MPVL0731