VSAN0333s Anatomie III - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Kopáčik (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Trubač (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSAN0232s Anatomie II - s && VSAN0232c Anatomie II c && VSHE0221c Histologie a embryologie I -c && VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Mimo studenty LF, max. 15 studentů z PřF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)určit a popsat pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie jednotlivé smyslové orgány, žlázy s vnitřní sekrecí a orgány nervového systému
2)identifikovat na lidských preparátech jednotlivé anatomické struktury oka, ucha, centrální i periferní nervové soustavy (mozku, míchy, periferních nervů) i endokrinního systému
3)demonstrovat uložení orgánů studovaných systémů v jednotlivých topografických krajinách
4)charakterizovat význam anatomických útvarů soustavy nervové, endokrinní a smyslů
5)vytvořit si představu o normálních anatomických poměrech studovaných útvarů a zhodnotit je na rentgenových snímcích.
Osnova
 • 1. Obecná anatomie nervového systému. Zevní popis medulla spinalis.
 • 2. Zevní popis mozkového kmene. Výstupy hlavových nervů.
 • 3. Zevní popis mozečku a diencefala.
 • 4. Zevní popis telencefala včetně BG.
 • 5. Hlavové nervy I. (III., IV., VI., VII.). Basis cranii.
 • 6. Hlavové nervy II. (V.). Fossa pterygopalatina, infratemporalis.
 • 7. Hlavové nervy III. (IX., X., XI., XII.). Rozdělení a popis krajin na krku.
 • 8. Plexus cervicalis. Autonomní nervový systém. Krajiny břicha, projekce orgánů, can. inguinalis.
 • 9. Zrakový systém. Regio orbitalis.
 • 10. Sluchový systém.Reg. temporalis, klenba lební.
 • 11. Cévní zásobení a obaly CNS, komory mozkové, liquor. Zobrazovací metody CNS.
 • 12. a 13. Pitevní blok. Zápočty (pitevna) Praktická část zkoušky II.
 • 14. RTG anatomie. Zápočty (seminář).
Literatura
  doporučená literatura
 • Základy anatomie - 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže Miloš Grim, Rastislav Druga et al., ISBN-13: 978-80-7492-156-8, Galén
 • KACHLÍK, David a Ondřej VOLNÝ. Memorix anatomy : comprehensive book of human anatomy in English and Latin. Illustrated by Radovan Hudák - Jan Balko - Simona Felšőová - Šárka Zaváza. 1st edition. Praha: Triton, 2015. xvii, 610. ISBN 9788073879501. info
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
 • DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Third edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 90 stran. ISBN 9788021061255. info
 • STINGL, Josef, Miloš GRIM a Rastislav DRUGA. Regional anatomy. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 123 s. ISBN 9788024621159. info
 • DRUGA, Rastislav, Miloš GRIM a Petr DUBOVÝ. Anatomie centrálního nervového systému. První vydání. Praha: Galén, 2011. 219 stran. ISBN 9788072627066. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL, Adam W. M. MITCHELL a Henry GRAY. Gray's anatomy for students. Illustrated by Richard Tibbitts - Paul Richardson, Photo by Ansell Horn. 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xxv, 1103. ISBN 9780443069529. info
 • Atlas of anatomy : Latin nomenclature. Edited by Anne Marie Gilroy - Brian R. MacPherson - Lawrence M. Ross - Michael S. New York: Thieme Medical, 2009. xv, 656. ISBN 9781604060997. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 119 s. ISBN 8072621793. info
Výukové metody
Praktické cvičení na anatomických preparátech lidského těla.
Metody hodnocení
Absolvování předmětu je hodnoceno formou zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x neúčast).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2016/VSAN0333s