VSCJ0686 Čeština pro cizince VI

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. kredity B. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Magdalena Pintarová (cvičící)
Mgr. Martin Punčochář (cvičící)
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Šafránková (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
VSCJ0585 Čeština pro cizince V -c
General Czech at the A2/B1 CEFR level. The knowledge of specialist discipline-specific vocabulary covered in the aVLCJ0585 Czech Language for Foreigners V course.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the tuition is working knowledge of the Czech language on the B1 level of the "Common European Framework of Reference" (CEFR) checked by an examination.The main aim of the course Czech for Foreigners is to teach students communicate with patients in Czech without any help of English speaking doctors or interpreters and independently write case history.
Výstupy z učení
At the end of the course students
-should be able to understand information related to very familiar topics that they regularly encounter at school, in the hospital, and in their free time, provided the information is communicated clearly
-apply medical language in doctor-patient communication
-take patient's history (Personal, Family, Social and Work History)
-use practical medical vocabulary relating to respiratory and alimentary tract, pharmacy and operating theatre.
Osnova
 • Czech for Foreigners VI
 • 1st week: REVISION. Personal and Family history. Work and Social history. History of Cardiovascular diseases. Health condition. Grammar: Declension in singular.
 • 2nd weeks: CESTOVÁNÍ (UNIT 4/1) Medical Czech: History of Diseases of Respiratory tract (TM 24)Grammar: Locative case in plural.
 • 3th week: Casuistry I. Připomínka (U 4/2).Medical Czech: Pulmonology (http://mluvtecesky.net/en/courses/medical2/5/1). Grammar: Relative pronoun KTERÝ.
 • 4th week: PROGRESS TEST 1 (REVISION).Grammar: Relative clauses.
 • 5th weeks: Casuistry II.Medical Czech: History of Diseases of the Alimentary tract (TM 26). Grammar: Time and date. Temporal expressions and prepositions.
 • 6th week: JACÍ JSME? (UNIT 5/1).Medical Czech: Gastroenterology(http://mluvtecesky.net/en/courses/medical2/7/1). Grammar: Personal pronouns (all cases).
 • 7th week: JAK VYPADÁME? (U 5/2). Medical Czech: Pharmacy (TM 13). I>Grammar:Instrumental plural (Revision).
 • 8th week: MOJE MĚSTO (UNIT 6). Medical Czech: Instruments, aids (TM 14). Grammar: Comparison (Revision). Declension of numbers.
 • 9th week: PROGRESS TEST 2. Medical Czech: Doctor's office (TM 16). Grammar: Verbs of Motion (prefixes).
 • 10th week: Casuistry III. ŽIVOTNÍ STYL (UNIT 7). Medical Czech: Presenting complaints I (TM 18). Grammar: Temporal clauses with AŽ, KDYŽ, NEŽ. Conjunctions and link words.
 • 11th week: Medical Czech: Presenting complaints II. Grammar: Prepositions (Revision).
 • 12th week: PROGRESS TEST 3 (ORAL). Grammar: Declension in plural (Revision).
 • 13th week: Medical Czech:Revision of Pulmonology and GIT. Grammar: Declension in sg and pl(Revision).
 • 14th week: Final Written Exam.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERMÁKOVÁ, Iveta. Talking Medicine: Czech for Medical Students. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 217 s. ISBN 80-86861-12-0. info
 • Rešková, Ivana a kol. How to take a patient's history. Brno: CJV MU 2015.
 • HOLÁ, Lída a Pavla BOŘILOVÁ. Česky krok za krokem 2. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2009. ISBN 978-80-86903-92-7.
Výukové metody
The tuition is realised in the form of practical courses.The following teaching methods are used: class discussion, roleplay, work in groups, reading, listening, writing HW (including Projects), word study.
Metody hodnocení
The tuition is realised in the form of practical courses. The students' presence in these courses is strictly required; a maximum of two unexcused absences is tolerated. Students are allowed to substitute a maximum of TWO classes with another group. Substitutions are not possible in the weeks when Progress Test take place. Students must inform the teacher of the group in which they intend to substitute their missed class in writing in advance. If they fail to do so, they will not be allowed to attend the class. If a student has more than two unexcused absences, they will not be allowed to take the Final test. The tuition is finished by a colloquium (C) consisting of a WRITTEN and an ORAL part. Passing the examination is conditioned by proper attendance, active participation in practical courses, sitting for Progress Tests and successful passing of written and oral exams. The basic limit for passing all tests is 70%. In case of passing three class tests, which are obligatory for all students, the basic limit in the written exam is reduced by 10%. Without successful passing the written exam students will not be allowed to sit for the oral part! Students who score a minimum of 90% in EACH progress test are not obliged to take the written part of Colloquium. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam by awarding grade "F" in the Information System.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://mluvtecesky.net
Current information about the subject, consultation hours, etc. is accessible on the notice boards at the Language Center, Faculty of Medicine Division. Contact with teachers is provided by the secretary of the department (Kamenice 5, A15), tel.: 549 498 170.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/VSCJ0686