VSDV9X22p Dermatovenerologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0.4/0/0. 6. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. (přednášející), prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (zástupce)
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (přednášející)
MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (přednášející)
Jana Fišerová (pomocník)
Bc. Dagmar Johanová (pomocník), prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSDV7X21c Dermatovenerologie I-c
Důkladná znalost teoretických a preklinických oborů, základů obecné dermatologie, principů fyziologie kůže, bariérových systémů, imunologie kůže a základních léčebných postupů v místní léčbě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je poskytnutí aktuálního teoretického základu a klinických poznatků na úrovni doby k vybrané problematice v oboru dermatovenerologie. Zvláštní pozornost je věnována problematice ochranných funkcí kůže zprostředkovaných různými bariérovými systémy, kožní imunologii, teoretickým základům působení světla na kůži, indikacím a kontraindikacím fototerapie, základním alergickým reakcím a různým lékovým formám a jejich působení na kůži při místní aplikaci. Zaměření na maligní procesy v kůži, cévně podmíněné ulcerace, polékové exantémy, moderní přístupy v léčbě psoriázy a kortikosteroidní externa. Autoimunitní choroby puchýřnaté.
Výstupy z učení
Student si osvojil důkladné znalosti obecné a speciální dermatovenerologie se schopností interpretace patologického kožního nálezu, diferenciální diagnostiky kožních a pohlavních onemocnění a návrhu vhodných vyšetřovacích postupů a terapie.
Osnova
 • 1.den: Maligní procesy v kůži. Problematika venerologie
 • 2.den: Diferenciální diagnostika ulcerací na bércích. Toxoalergické exantémy.
 • 3.den: Diferenciální diagnostika ekzémů. Moderní přístupy k léčbě psoriázy.
 • 4.den: Autoimunitní bulózní dermatózy. Kortikosteroidní externa.
 • 5.den: Kůže a autoimunita.
Literatura
 • BUCHVALD, J. a BUCHVALD D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vydání. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7. info
 • DITRICHOVÁ, Dagmar, Martina JANSOVÁ a Robert OPAVSKÝ. Repetitorium dermatovenerologie. 1. vyd. Olomouc: Epava, 2002. 304 s. ISBN 808629708X. info
 • Feit, J. a kol. Hypertextový atlas dermatopatologie. http://atlases.muni.cz
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • VLAŠÍN, Zdeněk a Hana a kol. JEDLIČKOVÁ. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vydání. Brno: Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3. info
 • ŠTORK, Jiří. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. xv, 502. ISBN 9788072623716. info
 • VOSMÍK, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3. info
 • VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza. Praha: Maxdorf, 2015. 128 stran. ISBN 9788073454302. info
Výukové metody
Přednáška, teoretická příprava, stálá konfrontace získaných znalostí s klinickými aspekty oboru.
Metody hodnocení
Podmínky zápočtu
100% účast, prokázané znalosti v průběhu výuky a vypracování dermatologického chorobopisu. Zápočet a zkouška.
Informace učitele
Průběžné doplňování doporučené literatury, konzultace mimo hodiny povinné výuky s pověřenými učiteli možná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/VSDV9X22p