VSFJ0121 Francouzština 1 I

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Ladislav Červený
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Světlíková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • FRANCOUZSKÝ JAZYK - odborná příprava. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Domluva rozvrhu.
 • 2. týden: Odborné téma: La cellule. Gramatika: Zápor, druhy otázek. Konverzace: Notre faculté.
 • 3. týden: Odborné téma: Le squelette. Gramatika: Faire, plurál substantiv, adjektiva, slovesa 1. třídy. Konverzace: A l'hôpital.
 • 4. týden: Odborné téma: La colonne vertébrale. Gramatika: Il y a, přivlastňovací zájmena nesamostatná, futur prochain. Konverzace: Chez le dentiste.
 • 5. týden: Odborné téma: Le crâne. Gramatika: Ukaz. zájmena nesamostatná, osobní zájmena, záporná zájmena. Konverzace: Le malade se plaint.
 • 6. týden: Odborné téma: Le squelette du membre supérieur. Gramatika: Slovesa 3. třídy, on, vouloir, venir. Konverzace: Au centre de consultation.
 • 7. týden: Odborné téma: Le squelette du membre inférieur. Gramatika: Passé immédiat, pouvoir, číslovky. Konverzace: Chez le praticien.
 • 8. týden: Odborné téma: Le système musculaire. Gramatika: Zvratná slovesa, y, prendre, vztažná zájmena, qui, que. Konverzace: Santé.
 • 9. týden: Odborné téma: Les dents. Gramatika: Infinitivní vazby, mettre, dire, voir, předložkové vazby. Konverzace: Maladies.
 • 10. týden: Odborné téma: Le tube digestif. Gramatika: Tázací zájmena, qui, que, devoir, appeler.
 • 11. týden: Odborné téma: Les poumons. Gramatika: Acheter, sans + infinitiv, 2. třída sloves, datum. Konverzace: A la pharmacie.
 • 12. týden: Odborné téma: L'appareil circulatoire. Gramatika: Savoir, boire, en, y, être en train de. Konverzace: Douleur, plaie.
 • 13. týden: Odborné téma: Le sang. Gramatika: Sortir, ouvrir. Konverzace: L'examen médical.
 • 14. týden: Souhrnné opakování.
 • 15. týden: Zápočtový test.
Literatura
 • PELIKÁNOVÁ, Vlasta. Franština pro mediky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 290 s. ISBN 80-210-0304-9. info
 • STAUCHOVÁ, Věra. Stručná mluvnice francouzštiny. Vyd. 3. (reprint 1. vyd.). Praha: Academia, 1996. 342 s. ISBN 8020005854. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
 • PRAVDA, Miroslav, Vlasta REJTHAROVÁ a Marie PRAVDOVÁ. Mluvená francouzština : pro středně pokročilé. Vyd. 3., přeprac. Praha: Academia, 1997. 516 s. ISBN 8020005986. info
 • První titul je základní, ostatní jsou doplňkové.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků. Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2), tel. 549 498 170.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2005/VSFJ0121