VSIP0622p Interní propedeutika II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (přednášející)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jozef Michalka (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Zicha, CSc. (přednášející)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Lenka Hochmanová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Alena Zmeškal Kolářová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSIP0521c Interní propedeutika I - cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: Odebrat u nemocných kompletní anamnézu. Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného. Provést a zhodnotit EKG křivku, bude schopen rozeznat základní patologické EKG nálezy. Bude schopen popsat fyziologický nález na RTG hrudníku. Bude znát laboratorní a další diagnostické testy u jednotlivých onemocnění.
Osnova
  • Přednášky 1-5.týden 1. týden Anamnéza, subjektivní a objektivní symptomy
  • 2. týden Vyšetření hlavy a krku, vyšetření plic
  • 3. týden Vyšetření srdce.
  • 4. týden Vyšetření břicha, zažívací trakt.
  • 5. týden Vyšetření pohybového aparátu, vyšetření ledvin.
Literatura
  • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
  • ZELENKOVÁ, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3. info
  • Propedeutika vnitřního lékařství. Edited by Ladislav Chrobák, Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Ústní a praktická zkouška na konci kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/VSIP0622p