VSNJ0222 Němčina 1 II

Lékařská fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2. 1 kr. kredity B. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jarmila Šafránková (cvičící)
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (cvičící)
Garance
Mgr. Ladislav Červený
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šafránková
Předpoklady
VSNJ0121 Němčina 1 I -c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • NĚMECKÝ JAZYK - odborná příprava. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Domluva rozvrhu.
 • 2. týden: Gramatika: Pasivum (1). Odborné téma: Opakování odborné terminologie. Konverzace: Mein Lebenslauf.
 • 3. týden: Gramatika: Pasivum (2). Odborné téma: Geschlechtssystem. Konverzace: Krankenversicherung.
 • 4. týden: Gramatika: Kondicionál a konjunktiv II. Odborné téma: Nervensystem. Konverzace: Nervenkrankheiten.
 • 5. týden: Gramatika: Plusquamperfektum a jeho konjunktiv. Odborné téma: Haut. Konverzace: Mein Studium.
 • 6. týden: Gramatika: Souvětí účinkové a srovnávací. Odborné téma: Sinnesorgane. Samostatná práce s odborným textem a slovníkem.
 • 7. týden: Gramatika: Infinitiv minulý a jeho použití. Odborné téma: Innere Sekretion.
 • 8. týden: Gramatika: Opakování konjunktivů a infinitivu minulého. Odborné téma: Anatomie. Konverzace: Rezepte.
 • 9. týden: Gramatika: Stupňování. Odborné téma: Physiologie. Konverzace: Der menschliche Körper.
 • 10. týden: Gramatika: Opakování problematických gramatických kategorií. Odborné téma: Häusliche Krankenpflege. Konverzace: Hausapotheke.
 • 11. týden: Gramatika: Opakování sloves. Odborné téma: Chirurgische Krankheiten. Konverzace: Operation.
 • 12. týden: Gramatika: Opakování jmenných kategorií. Odborné téma: Anästhesie. Konverzace: Prophylaxe.
 • 13. týden: Gramatika: Opakování vedlejších vět. Odborné téma: Erste Hilfe. Konverzace: Meine Ferienpläne.
 • 14. týden: Opakování.
 • 15. týden: Závěrečný test.
Literatura
 • ŠTĚDROŇOVÁ, Lydia. Textová cvičebnice německého jazyka pro lékařské fakulty. 5., revidované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 96 s. ISBN 80-210-1894-1. info
 • MOKROŠOVÁ, Ivana. Německo-český/česko-německý lékařský slovník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 912 s. ISBN 80-247-0218-5. info
 • Hoffmann-La Roche AG. Roche-Lexikon Medizin. Ved. redaktor Dr. med. Norbert Boss. 3., přeprac. vyd. München: Urban und Schwarzenberg, 1993. 1850 s. ISBN 3-541-11213-1. info
 • První dva tituly jsou základní, ostatní doplňkové.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních je povinná, připouštějí se maximálně dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která má písemnou a ústní část. K jejímu složení se vyžaduje úspěšné absolvování závěrečného testu, řádná docházka a aktivní účast ve cvičeních.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků. Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 09.00 do 11.00 hod., ve středu od 12.00 do 14.00 hod., tel. 549 498 170.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2006/VSNJ0222