VSRJ0222 Ruština 1 II

Lékařská fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2. 1 kr. kredity B. Ukončení: zk.
Vyučující
Serghei Bulat (cvičící), Mgr. Ladislav Červený (zástupce)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Ladislav Červený
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Červený
Předpoklady
VSRJ0121 Ruština 1 I -c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • RUSKÝ JAZYK - odborná příprava. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Domluva rozvrhu.
 • 2. týden: Odborný text: Glaz. Gramatika: Slovesa - přechodníky, přídavná jména slovesná. Konverzace: Ličnyj anamnez.
 • 3. týden: Odborný text: Organy čuvstv. Gramatika: Slovesa - trpný rod, slovesné vazby. Konverzace: V klinike.
 • 4. týden: Odborný text: Serděčno-sosudistaja sistěma. Gramatika: Příslovce. Konverzace: Vozrast čeloveka.
 • 5. týden: Odborný text: Krov. Gramatika: Předložky. Konverzace: Zdanije medicinskogo fakultěta.
 • 6. týden: Odborný text: Fiziologija piščevarenija. Gramatika: Souvětí souřadná a podřadná.
 • 7. týden: Odborný text: Koža. Gramatika: Jmenný přísudek, slovosled ve vedlejší větě vztažné. Konverzace: Akušerskoje obsledovanije.
 • 8. týden: Odborný text: Železy vnutrenněj sekrecii. Gramatika: Věty se všeobecným a neurčitým podmětem. Konverzace: Vněšnosť čeloveka.
 • 9. týden: Odborný text: Opucholi. Gramatika: Přízvuk, slovesa "býti, míti", modalita. Konverzace: Medicinskije zaveděnija v gorodě Brno.
 • 10. týden: Odborný text: Vnutrennije bolezni. Gramatika: Opakování. Konverzace: Škola - institut - fakultět.
 • 11. týden: Práce s odborným časopisem - opakování odborné terminologie. Gramatika: Opakování. Konverzace: Institut - učoba - raspisanije.
 • 12. týden: Práce s odborným časopisem - opakování odborné terminologie. Gramatika: Opakování. Konverzace: U zubnogo vrača.
 • 13. týden: Souhrnné opakování odborné terminologie a gramatiky.
 • 14. týden: Souhrnné opakování lékařské frazeologie a konverzace.
 • 15. týden: Kontrolní test.
Literatura
 • KYSELÁKOVÁ, Dana a Ludmila PAVLÍKOVÁ. Ruština pro mediky. Dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 132 s. ISBN 80-210-0230-1. info
 • KNAPPOVÁ, Věra. Ruské konverzační texty pro mediky. 9. dot. Brno: Univerzita J.E.Purkyně, 1988. 82 s. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních je povinná, tolerují se nanejvýš dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která má písemnou a ústní část. K jejímu složení se vyžaduje prezentace na zvolené téma a aktivní účast ve cvičeních.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků. Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 09.00 do 11.00 hod., ve středu od 12.00 do 14.00 hod., tel. 549 498 170.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2006/VSRJ0222