VSSJ0222 Španělština 1 II

Lékařská fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Ladislav Červený
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Předpoklady
VSSJ0121 Španělština 1 I -c
Předpokládají se znalosti 16 lekcí učebnice španělštiny pro samouky (Prokopová, L.: Španělština pro samouky. 1. vyd. Praha, LEDA 1994, lekce 1 - 16).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ŠPANĚLSKÝ JAZYK - odborná příprava. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Domluva rozvrhu.
 • 2. týden: Odborné téma: El sistema nervioso. Gramatika: Stupňování přídavných jmen, srovnávání, superlativ absolutní. Konverzace: La salud del pueblo.
 • 3. týden: Odborné téma: La piel. Gramatika: Osobní zájmena nesamostatná, postavení zájmen, DECIR, TRAER. Konverzace: Las relaciones con el enfermo.
 • 4. týden: Odborné téma: El esqueleto. Gramatika: Souminulý čas (imperfecto). Konverzace: El sueño y sus trastornos.
 • 5. týden: Odborné téma: El sistema muscular. Gramatika: Dvě nesamostatná osobní zájmena, podmiňovací způsob přítomný.
 • 6. týden: Odborné téma: Los sistemas reproductores. Gramatika: TRADUCIR, A PESAR DE, CADA, TODO, osobní zájmena po předložkách.
 • 7. týden: Odborné téma: Las enfermedades infecciosas. Gramatika: PONER, zájmena tázací a vztažná. Konverzace: Trastornos hormonales.
 • 8. týden: Odborné téma: Pediatría. Gramatika: Minulý čas dokonavý.
 • 9. týden: Odborné téma: Bioquímica. Gramatika: Imperfecto/indefinido - procvičování.
 • 10. týden: Odborné téma: El sistema inmunológico. Gramatika: Minulý čas dokonavý nepravidelných sloves. Konverzace: El arte de la medicina.
 • 11. týden: Odborné téma: Los sentidos. Gramatika Předložkové vazby.
 • 12. týden: Odborné téma: La farmacia. Gramatika: Předpřítomný čas.
 • 13. týden: Gramatika: Procvičování minulých časů. Konverzace: Enfermedades/convalecencia.
 • 14. týden: Gramatika: Souhrnné opakování.
 • 15. týden: Závěrečný test.
Literatura
 • TIPPMANOVÁ, Věroslava. Španělština pro mediky. 1. vyd. Praha: Phlebomedika, s.r.o., 1996. 112 s. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky :klíč, slovník. 1. vyd. Praha: LEDA, 1994. 119 s. ISBN 80-901664-9-0. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních je povinná, tolerují se nanejvýš dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která má písemnou a ústní část. K jejímu složení se vyžaduje úspěšné absolvování závěrečného testu, řádná docházka a aktivní účast ve cvičeních.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků. Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 09.00 do 11.00 hod., ve středu od 12.00 do 14.00 hod., tel. 549 498 170.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2006/VSSJ0222