ZLAN0232p Anatomie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Rábová (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B11/234
Předpoklady
ZLAN0131s Anatomie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
- osvojení popisu anatomických struktur trávicího, dýchacího, močového, pohlavního a kardiovaskulárního systému.
- porozumění topografickým vztahům jednotlivých orgánů a soustav
- osvojení si členění krajin horní a dolní končetiny včetně popisu struktur probíhajících v daných krajinách (kosti, klouby, svaly, cévy, nervy)
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat pomocí platné anatomické terminologie jednotlivé orgány trávicí, dýchací, močové, pohlavní a kardiovaskulární soustavy
- popsat základní anatomické struktury na prostých i kontrastních rentgenových snímcích
- vymezit jednotlivé krajiny horní a dolní končetiny a popsat struktury, které v nich probíhají (kosti, klouby, svaly, cévy, nervy)
Osnova
 • 1. Trávící systém (dutina ústní - konečník)
 • 2. Trávicí systém (játra, slezina slinivka, peritoneum)
 • 3. Dýchací systém, štítná žláza, příštítná tělíska, brzlík
 • 4. Vylučovací soustava, nadledviny, mužská pohlavní soustava
 • 5. Ženská pohlavní soustava, svalové dno pánevní
 • 6. Srdce
 • 7. Přehled tepen
 • 8. Přehled žil + mízní soustava
 • 9. Stavba míšního nervu, Plexus brachialis, lumbalis et sacralis
 • 10. Topografie horní končetiny
 • 11. Státní svátek
 • 12. Státní svátek
 • 13. Topografie dolní končetiny
Literatura
  doporučená literatura
 • Liebgott, Bernard. The anatomical basis of dentistry. 3rd ed. Mosby, ISBN 0-323-06807-3
 • SCHEID, Rickne C. Woelfel's dental anatomy : its relevance to dentistry. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2007. ix, 534. ISBN 9780781768603. info
 • SOBOTTA, Johannes. Atlas of human anatomy. Edited by Reinhard Putz - Reinhard Pabst. 13th English ed., 21st Germa. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 429 s. ISBN 0781731739. info
 • DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. 2. přepracované. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2003. 136 s. 2. ISBN 80-210-2886-6. info
 • Grim,M; Druga, R.: Základy anatomie 5. Anatomie Krajin těla, Galén 2002
 • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
 • SOBOTTA, Johannes. Sobottův Atlas anatomie člověka. Edited by Reinhard Putz - Reinhard Pabst - Renate Putz. 1. české vyd. Praha: Grada, 2007. 431 s. ISBN 9788024718705. info
 • HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy : handbook of splanchnology and angiology. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2014. 153 s. ISBN 9788021067714. info
  neurčeno
 • BRAND, Richard W. a Donald E. ISSELHARD. Anatomy of orofacial structures. Edited by Elaine Satin. 7th ed. St. Louis: Mosby, 2003. xiii, 567. ISBN 0323019544. info
 • NETTER, Frank H. Atlas of human anatomy. 4th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006. 548 color. ISBN 1416033858. info
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2. 2. upr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. [xx], 470. ISBN 80-247-0143-X. info
 • PLATZER, Werner. Atlas topografické anatomie. Translated by Josef Stingl, Illustrated by Gerhard Spitzer. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1996. viii, 290. ISBN 807169214X. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
ukončeno zápočtem (společně s cvičením)
Navazující předměty
Informace učitele
Hodnocení ve formě závěrečné zkoušky následuje po absolvování navazujících předmětů: ZLAN0232s Anatomie II – seminář, ZLAN0333p Anatomie III – přednáška, ZLAN0333s Anatomie III – seminář, ZLAN0333c Anatomie III – pitvy.

Assessment is carried out after completion of following subjects within the scope of anatomy final examination: ZLAN0232s Anatomy II –seminar, ZLAN0333p Anatomy III – lecture, ZLAN0333s Anatomy III – seminar, ZLAN0333c Anatomy III – dissection.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/ZLAN0232p