ZLAN0232s Anatomie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Rábová (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLAN0232s/21: Pá 8:00–9:40 F01B2/2S36
ZLAN0232s/22: Pá 8:00–9:40 F01B2/2S36
ZLAN0232s/23: Pá 10:00–11:40 F01B2/2S36
ZLAN0232s/24: Pá 10:00–11:40 F01B2/2S36
Předpoklady
ZLAN0131s Anatomie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět je věnován studiu orgánových soustav a topografické anatomii končetin. Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen:
- správě používat mezinárodně platnou anatomickou terminologii
- prakticky určit a popsat na preparátech lidského těla jednotlivé orgány gastrointestinálního, dýchacího, urogenitálního, kardiovaskulárního a lymfatického systému
- identifikovat základní morfologické útvary na jednotlivých orgánech
- rozlišit vzájemné prostorové vztahy jednotlivých orgánů
- vysvětlit anatomii a základní funkce kůže a jejích derivátů.
- definovat topografické oblasti horní a dolní končetiny
- definovat hlavní struktury vyskytující se v jednotlivých vrstvách oblastí horní a dolní končetiny
- zhodnotit studované anatomické struktury na rentgenových snímcích.
Výstupy z učení
Student bude schopen u orgánových soustav (gastrointestinální, dýchací, urogenitální, kardiovaskulární a lymfatického systému) slovně popsat a na preparátech, kadaverech a rentgenových snímcích identifikovat jednotlivé orgány a jejich části. Bude umět správně vymezit krajiny horní a dolní končetiny a bude schopen na kadaverech popsat a identifikovat jednotlivé struktury těchto krajin.
Osnova
 • 1. Trávicí systém (dutina ústní - konečník). Svaly hlavy
 • 2. Trávicí systém (játra, slezina, slinivka, peritoneum) Svaly krku a břicha
 • 3. Dýchací systém. Svaly hrudníku a zad
 • 4. Vylučovací a mužská pohlavní soustava
 • 5. Ženská pohlavní soustava. Svalové dno pánevní
 • 6. Srdce
 • 7. Přehled tepen
 • 8. Přehled žil a mízní soustavy
 • 9. Státní svátek
 • 10. Plexus brachialis, lumbalis et sacralis
 • 11. Topografie horní končetiny
 • 12. Topografie dolní končetiny
 • 13. Zkoušení: topografie končetin
Literatura
  doporučená literatura
 • Liebgott, Bernard. The anatomical basis of dentistry. 3rd ed. Mosby, ISBN 0-323-06807-3
 • DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. 2. přepracované. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2003. 136 s. 2. ISBN 80-210-2886-6. info
 • Grim,M; Druga, R.: Základy anatomie 5. Anatomie Krajin těla, Galén 2002
 • SCHEID, Rickne C. Woelfel's dental anatomy : its relevance to dentistry. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2007. ix, 534. ISBN 9780781768603. info
 • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
 • SOBOTTA, Johannes. Atlas of human anatomy. Edited by Reinhard Putz, Translated by Reinhard Pabst. 12th ed. Munich: Urban und Schwarzenberg, 1994. 399 s. ISBN 3541727225. info
 • SOBOTTA, Johannes. Sobottův Atlas anatomie člověka. Edited by Reinhard Putz - Reinhard Pabst - Renate Putz. 1. české vyd. Praha: Grada, 2007. 399 s. ISBN 9788024718705. info
 • HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy : handbook of splanchnology and angiology. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2014. 153 s. ISBN 9788021067714. info
  neurčeno
 • BRAND, Richard W. a Donald E. ISSELHARD. Anatomy of orofacial structures. Edited by Elaine Satin. 7th ed. St. Louis: Mosby, 2003. xiii, 567. ISBN 0323019544. info
 • NETTER, Frank H. Atlas of human anatomy. 4th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006. 548 color. ISBN 1416033858. info
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Edited by Miloš Grim. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2002. 470 s. ISBN 9788024701431. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
 • PLATZER, Werner. Atlas topografické anatomie. Translated by Josef Stingl, Illustrated by Gerhard Spitzer. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1996. viii, 290. ISBN 807169214X. info
Výukové metody
Praktické cvičení na anatomických preparátech lidského těla.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x omluvená neúčast) a prokázání základních znalostí topografie horní a dolní končetiny formou testu. Test obsahuje 10 otázek (každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem). Pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 6 bodů. Pro studenty, kteří nebudou moct v daný termín psát test z důvodů nemoci (nutné předložení lékařského potvrzení), bude vypsán jeden náhradní termín. Studenti, kteří v testu neuspějí, mají nárok na jeden opravný test.
Navazující předměty
Informace učitele
Nutné pomůcky: bílý plášť, igelitové návleky na boty, chirurgické rukavice, anatomická pinzeta. Necessary tools: white lab coat, plastic shoe covers, surgical gloves, anatomical forceps.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/ZLAN0232s