ZLIM051c Imunologie v zubním lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (cvičící)
MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Miroslava Bučková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 5. 11. 14:00–15:50 014, Út 12. 11. 14:00–15:50 014, Út 19. 11. 14:00–15:50 014, Út 26. 11. 14:00–15:50 014, Út 3. 12. 14:00–15:50 014, Út 10. 12. 14:00–15:50 014, Út 17. 12. 14:00–15:50 014
Předpoklady
ZLBC0221p Biochemie I - přednáška && ZLFY0422c Fyziologie II-cvičení && ZLFY0422s Fyziologie II - seminář && ZLLM0421c Lék.orál.mikrobiologie I-cvič.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Tento předmět seznamuje studenty především s klinickými a laboratorními aspekty imunologie v medicíně. Po skončení tohoto kurzu by studenti měli rozumět patogenezi imunopatologických chorob a znát klinickou manifestaci a principy léčby nejzávažnějších skupin těchto onemocnění zejména v orofaciální oblasti.
Osnova
 • 6. 11.
  Imunologie: historický vývoj, současný stav, místo imunologie v lékařství. Imunitní systém jako fyziologický a patogenetický princip. Základní charakteristika vrozené a adaptivní imunity. Regionalizace imunitních reakcí, společný slizniční imunitní systém. Reakce mezi antigenem a protilátkou in vitro jako základ imunologických vyšetřovacích metod.
 • 13. 11.
  Buněčná podstata imunitního systému: Primární a sekundární lymfatické orgány. Subpopulace lymfocytů T, B, NK. Profesionální fagocyty. Další buňky účastnící se imunitních reakcí. Humorální složky imunity: Cytokiny. Komplementový systém. Imunoglobuliny, biologické vlastnosti jednotlivých tříd (IgG,A,M,E,D). Protilátky polyklonální a monoklonální (příprava, diagnostické a léčebné využití).
 • 20. 11.
  Zánět jako komplexní reakce systému vrozené imunity. Indukce a rozvoj adaptivních imunitních reakcí (tvorba protilátek, celulární imunita). Imunologická paměť. Imunologická tolerance.
 • 27. 11.
  Imunita antiinfekční. Vakcíny a vakcinace. Imunoglobulinové preparáty. Mechanismy vrozené a adaptivní imunity v ústní dutině. Sekreční IgA. Imunologické aspekty zubního kazu.
 • 4. 12.
  Imunopatologie se zaměřením na manifestace v orofaciální oblasti. Imunodeficience primární a sekundární. Orální manifestace Infekce HIV a AIDS. Imunologická přecitlivělost. Běžné alergické choroby. Potravinové alergie. Lékové alergie. Anafylaktický šok.
 • 11. 12.
  Autoimunitní choroby orgánové a systémové. Projevy autoimunitních chorob v ústní dutině. Sjögrenův syndrom. Imunologie nemocí parodontu. Význam mikroorganismů, imunogenetické předpoklady, mechanismy poškození a reparace. Imunita protinádorová. Možnosti imunologické diagnostiky a léčby.
 • 18. 12.
  Imunologické aspekty transplantací, krevních transfúzí a rekonstrukční medicíny. Imunosupresívní léčba: indikace, způsoby, rizika. O možnostech podpory a stimulace imunitního systému. Indikace a interpretace laboratorních imunologických vyšetření.
Literatura
  doporučená literatura
 • HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 297 stran. ISBN 9788075532503. info
 • LITZMAN, Jiří, Tomáš FREIBERGER, Vlastimil KRÁL a Vojtěch THON. Základy vyšetření v klinické imunologii. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 53 s. ISBN 978-80-210-4227-8. info
Výukové metody
Vzhledem ke spojení přednášek s tematikou cvičení bude zápočet udělen na základě kontrolované presence.
Metody hodnocení
K získání zápočtu je nutná aktivní účast studenta.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/ZLIM051c