aBFMT0151p Metodika tělesné výchovy I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Pavel Vank (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–8:50 KOM 235A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The main aim of this subject is to acquaint with the content of the branch Didactics of Physical Education. Succesful graduate student will be familiarized with the history of physical culture in the Czech Republic and in the world and will be conscious of the role of Didactics of Physical Education in present. He will also comprehend the basic laws of the process of education in the scheme of interaction between teacher – student - educational project - and the conditions of education. He will understand and respect physical, psycho-social and spiritual development of the student in respect to physical education, motion and ontogenesis. Further on, he will be able to define, differentiate and classify individual motor abilities and methods and the limiting factors of its development. He will be able to structure educational units correctly, to prepare himself for the education and also to evaluate the results of educational process in an objective way. The student will understand the terminology of physical exercises and will be able to use it appropriately.
Výstupy z učení
Student will know after completing the subject:
- theoretical methods of physical education methodology
- orientation in the historical development of physical culture in our country and in the world
- the law of the process of education and training in the interaction between the teacher, the pupil, the educational and training project and the conditions of teaching
- physical, functional and psycho-socio-spiritual development of the pupil in relation to physical education, movement and its ontogenesis
- definition and will differentiate and classify individual physical abilities and conditioning factors, including methods of their development
- to properly structure the teaching units of physical education, to properly prepare it and to objectively evaluate its results
- to correctly understand and use the nomenclature of physical exercises
Osnova
  • Introduction to methodics of physical education; compendium of physical culture development in the Czech Republic and in the world; structure of the subject Didactics of physical education. Conditions for physical education; system of didactic process and aims of physical education; characteristics of physical education curriculum, its content, structure, concoction and teaching plans. Types of learning and its system; course of motor learning and its phases. Physical, functional, psychosocial and spiritual development of a student in relation to physical education, motion and ontogenesis. Strength abilities, its definition, differentiation, classification, conditional factors and methods of development including basics of testing procedures. Velocity abilities, its definition, differentiation, classification, conditional factors and methods of development including basics of testing procedures. Endurance abilities, its definition, differentiation, classification, conditional factors and methods of development including basics of testing procedures. Flexibility abilities, its definition, differentiation, classification, conditional factors and methods of development including basics of testing procedures. Coordinative abilities, its definition, differentiation, classification, conditional factors and methods of development including basics of testing procedures. Teacher of physical education, structure of expectations and characteristics of teacher, typology and testing of teacher‘s personality. Educational activities of teacher of physical education; implication of didactic principles to physical education. Educational methods of physical education, different forms of work organization; security in classes of physical education. Structure of teaching unit of physical education and preparation to the teaching unit. Evaluation of the effectivity and intensity of physical education classes; testing in physical education; research methods in physical education. Introduction to the terminology of physical exercises; standing positions and movements leading to standing positions; kneeling positions and movements leading to kneeling; lying positions and movements leading to lying; sitting positions and movements leading to sitting; support positions and movements leading to support positions; movements of the whole body and its parts.
Literatura
  • APPELT, K. et al: Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989. 247 s. (ISBN 80-7033-011-2)
  • VILÍMOVÁ, V.: Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2002. 103 s. (ISBN 80-7315-033-6)
  • HURYCHOVÁ, A., VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: MU, 1997. 71 s. (ISBN 80-210-1525-X)
  • DOVALIL, J. et al. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005, 2. vyd., 336 stran. (ISBN 80-7033-928-4)
  • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2002. 171 s.
  • NOVÁČEK, V., MUŽÍK, V., KOPŘIVOVÁ, J.: Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Masarykova Univerzita, 2001 (ISBN 80-210-2642-1)
  • APPELT, K., LIBRA, M.: Gymnastické názvosloví. Praha: Karolinum, 1998. 1. vyd. 88 s. (ISBN 80-7184-714-3)
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
Final colloquial test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/aBFMT0151p