aBFVL0321 Vnitřní lékařství včetně revmatologie I

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aBFHI021p Histologie - předáška && aBFBC011p Biochemie && aBFPA021p Patologie
The preconditions of starting the course are completing all study subject in the course of 1st year.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Internal medicine is the cardinal medical discipline. Its main feature is integrating and coordinating function. It enables a wider survey about the basic diagnostic methods, clinical symptoms and the course of illness. After finishing this subject students will have the basic knowledge about the clinical course of internal disorders.
Výstupy z učení
Student knows after graduating course
- features of internal medicine, integration and coordination functions
- a broader overview of basic investigative methods, clinical signs and disease progression
- basic overview of the clinical course of the underlying disease
Osnova
 • General history. Elemental clinical examination.
 • Presenting problems in cardiovascular disease
 • Coronary artery disease
 • Inflamatory cardiac disease.
 • Disorders of heart rate, rhythm and conduction
 • Cardiac heart failure
 • Diseases of the heart valves
 • Vascular disease
 • Hypertension
 • Pericarditis
 • Cardiomyopathy
 • Laboratory diagnostic test and clinical examination of the kidney and urinary tract diseases.Differential diagnostic.
 • Glomerular diseases
 • Nephrotic syndrome
 • Diabetic nephropathy
 • Tumorous of the kidney and urinary tract
 • Acute and chronic renal failure
 • Renal transplantation
 • Clinical examination of the gastrointestinal tract
 • Diseases of the oesophagus, stomach and duodenum
 • Disorders of the colon, small intestine and rectum.
 • Motility disorders
 • Inflamatory bowel disease
 • Diseases of the pancreas
 • Investigation of hepatobiliary disease, icterus
 • Cholecystitis, choledocholithiasis,
 • Bleeding from the gastrointestinal tract
 • Diff. diagnosis of the abdominal pain
 • Clinical examination in blood disorders
 • Anemia, bleeding disorders
 • Haematological malignancies
Literatura
  povinná literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
  neurčeno
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
 • ZELENKOVÁ, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
 • BLAHA, Mojmír. Vnitřní lékařství 1. díl. In učebnice. Brno 1997: LF MU Brno, 1997. s. 259. ISBN 80-7013-256-6. info
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
Type of education is seminar form, attendance is obligatory, the practice is closed by active implication in education and knowledge.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.