aVLIN9X22 Infekční nemoci II

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Holčíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Korsáková Rundesová (cvičící)
MUDr. Matúš Mihalčin (cvičící)
MUDr. Petr Husa (cvičící)
MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Gergel (cvičící)
MUDr. Roman Stebel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Radek Svačinka (cvičící)
MUDr. Evelína Kovácsová (cvičící)
Markéta Pospíšilová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLIN7X21c Infekční nemoci I - cvičení && aVLLP0633c Propedeutika III - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka navazuje na INF 1 a rozšiřuje problematiku; příprava ke zkoušce.Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů o infekčních chorobách získané v předmětu VLIN7x21. Hlavní důraz je věnován virovým hepatitidám, neuroinfekcím, sepsi, Lymeské borrelióze,infekcím trávicího traktu a na diferenciální diagnostiku infekčních nemocí.
Osnova
 • Bacilonosičství(Salmonella typhi abdominalis, Salmonella paratyphi B, Streptococcus pyogenes, salmonely gastroenterické - etiologie, sanace, režimová opatření), vironosičství, prionové infekce.
 • Diferenciální diagnostika virových hepatitid, průjmů, povlakové angíny, uzlinového syndromu, infekčních exantémů, horečnatých stavů.
 • Neuroinfekce: purulentní meningitidy - etiologie, klinika, terapie.
 • Problematika purulentních meningitid novorozenců, malých dětí, seniorů.
 • Serosní meningitidy.
 • Klíšťová meningoencefalitida. Borelióza - stadia, klinika, terapie. Vyšetření moku mozkomíšního; diferenciální diagnostika meningitid.
 • Infekční nemoci a gravidita. Infekční nemoci a terapie kortikosteroidy.
 • Antropozoonózy. Anaerobní infekce, tetanus.
 • Úvod do problematiky geografické a cestovní medicíny. Malárie, leishmanióza, břišní tyfus.
 • Klinická demonstrace nemocných s výše uvedenými diagnózami.
Literatura
  povinná literatura
 • HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5660-2. info
  doporučená literatura
 • Beneš, Jiří, hlavní autor a pořadatel. Infekční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén 2009, 651 s. ISBN 978-80-7262-644-1
  neurčeno
 • Infectious diseases for foreign students. Edited by Petr Husa - Lenka Krbková. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2013. 144 s. ISBN 9788021066304. info
Výukové metody
seminář, klinická demonstrace pacientů
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu. Podmínkou pro absolvování závěrečná ústní zkoušky je získání zápočtu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: předmět lze ukončit po absolvování stáží I a II
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/aVLIN9X22