aZLHE0322c Histologie a embryologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Křivánek, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Lenka Lišková (cvičící)
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
Anas Rabata, M.Sc., Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Ing. Nicole Ludikovská (pomocník)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 11:30–14:00 F01B1/126
Předpoklady
aZLHE0221c Histologie a embryol.I - cvič. && aZLBI0222c Biologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Course objectives
At the end of the course students should be able to:
1. Understand and explain the structure of a cell, structural characteristics of epithels, connective and supporting tissues (incl. their function), muscle tissue including mechanism of muscle contraction and nerve tissue.
2. Identify basic tissues and main organs of body in histological slides.
3. Characterize microscopic structure of individual organs of human body and explain correlations of tissues within organs.
4. Describe gamete development, explain principle of meiosis and regulation of gametogenesis.
5. Define the early embryonic development as well as development of fetal membranes, placenta and umbilical cord.
6. Characterize stages of prenatal development and key developmental stages of individual organ systems;
7. Explain the mechanisms of the origin of some developmental anomalies and debate their clinical implications.
Výstupy z učení
Course objectives
At the end of the course students should be able to:
1. Understand and explain the structure of a cell, structural characteristics of epithels, connective and supporting tissues (incl. their function), muscle tissue including mechanism of muscle contraction and nerve tissue.
2. Identify basic tissues and main organs of body in histological slides.
3. Characterize microscopic structure of individual organs of human body and explain correlations of tissues within organs.
4. Describe gamete development, explain principle of meiosis and regulation of gametogenesis.
5. Define the early embryonic development as well as development of fetal membranes, placenta and umbilical cord.
6. Characterize stages of prenatal development and key developmental stages of individual organ systems;
7. Explain the mechanisms of the origin of some developmental anomalies and debate their clinical implications.
Osnova
  • 1. Microscopic structure of the cardiovascular system. 2. Microscopic structure of the lymphatic organs. 3. Microscopic structure of the respiratory system. 4. Microscopic structure of the skin and skin derivatives. 5. Microscopic structure of the digestive system II. 6. Microscopic structure of the digestive system III. 7. Microscopic structure of the urinary system. 8. Microscopic structure of the male reproductive system. 9. Microscopic structure of the female reproductive system I. 10. Microscopic structure of the female reproductive system II. 11. Microscopic structure of endocrine glands. 12. Microscopic structure of the central and peripheral nervous system. 13. Microscopic structure of the sensory organs.
Literatura
    doporučená literatura
  • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
Výukové metody
practicals (course of practical microscopy)
Metody hodnocení
Testing of knowledge: Student must prove sufficient level of knowledge by written test examination. Each student completes 4 partial tests during semester. Tests are evaluated by point for correct answer. More than half number of correct answers (points) is evaluated as "YES". All of these tests must be successful. In case of failure, only 1 resit is possible. There is condition 4 from 4 (ie. 4 YES / 4 regular tests) or 4 from 5 (ie. 3 YES / 4 regular tests + 1 YES / 1 resit). If student does not fulfill this condition, credit test follows in the relevant exam period. This test covers all topics studied during semester. In case of failure in credit test, credit will not be given and student must enroll the course again.
Conditions for obtaining credit: 1. Attendance at all practical exercises (100% participation, all absences must be regularly excused (in IS) and substituted).
2. Successful completion of all tests.
3. Submission of all protocols (correctly completed forms of protocols signed by teacher).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education
Veškeré informace o výuce včetně termínů zkoušek jsou pravidelně zveřejňovány na vývěsce před mikroskopickým sálem a webových stránkách Ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education.
Information about HE teaching is available on the Department poster in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.