aZLPR0333p Preklinické zubní lékařství III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Milena Prudíková
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aZLPR0232c Preklinické zubní lék. II-cv. && aZLAN0222s Anatomie II - sem. && aZLAN0222c Anatomie II - pitvy && aZLPT0221 Protetická technologie I-mat. && aZLBF011p Lékařská fyzika a infor.-lec. && aZLLC011p Med Chem, Dental Mat - lect
aZLPR0232c && aZLAN0131s && aZLAN0232s && aZLPT0221 && aZLBF011p && aZLLC011p && aZLLT0222s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Branch content: Students are meeting with the dentistry and are obtainig basic knowledes and skills in inherent branches of dentistry.Basic aims of subject education: To acquaint students with main tools and devices used in the dentistry is the main goal of subject, same as to equip them for clinical stages in dental surgery room. Preclinical dentistry III. is focused on prosthetic dentistry ane oral surgery as well as the repetion of previous knowledge. After finishing this subject students are able to mantain basic treatments in teachers check.
Výstupy z učení
Student:
- is equiped with basic teoretical knowledge and practial skills in dentistry
- has knowlege abpout dental materials and their manipulation with them as well as with instruments and machines.
- is prepared to start clinical education in the dental surgery.
Osnova
 • 1. Introduction, principles of surgical treatment in dentistry, Instrumentarium. Extraction of teeth. Sutura
 • 2. Orofacial morphology - repetition in relationship with local anaesthesia. Materials for suture, techniques of suture
 • 3. X- ray in dentistry. Kinds of dentures, classification of defects of dentition.
 • 4. Classification of dentures, fixed partial dentures
 • 5. Direct and indirect method of the fabrication of the root canal inlay. Sequence of operations
 • 6. Teeth preparation for crows and bridges. Sequence of the operations
 • 7. Fixed partial bridges - sequence of operations. Laboratory phases. Cementation
 • 8.Partial removable dentures - Class I. and II. Sequence of operations
 • 9. Partial removable dentures - Class III. Sequence of operations
 • 10. Complete denture - sequence of operations.
 • 11. Risks of dentures and their prevention
 • 12.Repetition of sequence of operation - removable partial dentures Mistakes
 • 13. Repetition of sequence of operation - complete denture. Mistakes
Literatura
  doporučená literatura
 • STEJSKALOVÁ, Jitka. Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. Praha: Galén, 2008. xi, 235. ISBN 9788072625406. info
  neurčeno
 • Sturdevandtś Art of Science of Operative Dentistry, 1995, Mosby comp.
 • BEZROUKOVÁ, Zdenka. Propedeutika endodoncie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 34 s. ISBN 8070678755. info
 • BEZROUKOVÁ, Zdenka. Základní pracovní postupy v konzervační stomatologii. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 27 s. ISBN 8070678771. info
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
Practical and theoretical examination.Practical examination consists of preparation - cavity, tooth for crown, endodontic treatment on resin model and explanation of fabrication of prosthetic treatment. Theoretical part consist of three questions - a discussion on choosen topics of restorative, prosthetics and surgical dentistry.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura/ Literature Odborná literatura: 1. Bezrouková Z., Badalová J., Jansová K., Komárek S: Propedeutika. Endodoncie. 2000, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2. Bezrouková Z., Badalová J., Jansová K., Komárek S: Základní pracovní postupy v konzervacní stomatologii. 2000, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 3. Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky. Protetická cást. 1997, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 4. Craig,R.G.,O Brien,W.S.O.,Powers J.M.:Dental materials properties and manipulation. Mosby Year Book 1992,5th Edition, St. Louis-Missouri 5. Fialová S., Nováková K.: Vybrané kapitoly z pedostomatologie. 2000, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 6. Howe G.: The extraction of teeth. Wright 2nd edition, 1991 7. Howe G.: Minor oral surgery 3rd edition 1985 8. Jansová K., Eber M.: Stomatologická propedeutika. I. cást – morfologická. 1992, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 9. Jedynakiewitz N.M.: A practical quide to technology in dentistry. Wolf publ. company 1992 10. Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie I., Olomouc 2001 11. Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie II., Olomouc, 1991 12. Kidd., A.M., Smith, B.G.N.: Pickards manual of operative dentistry. 6th ed.1990 Oxford University Press 13. Kilian,J. a kol.: Prevence ve stomatologii. 1999, Galén a KU Praha, nakladatelství Karolinum 14. Koch, G. et al.: Pedodontics – a clinical approach. 1991, Munksgaard 15. Kovalová, E., Cierný M.: Orálna hygiéna. 1994, Prešov, Zürich 16. Pečinka, L.: Základy klinické endodoncie, Praha 2005, Guintessenz. 16. Smith, B.G.N: Planning and making crowns and bridges. 2nd edition Publ.Dunitz 1986 Stejskalová a kol. Konzervační zubní lékařství.2. vydýní, praha 2008. Galén. 17. Sturdevant, C.M.: The art and science of operative dentistry. 1995, Mosby comp. 18. Škach, M., Kostlán,J., a kol.: Onemocnení parodontu. Praha 1977, Avicenum 19. Ten Cate,A.R.: Oral
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.