aZLLC011s Lékařská chemie, dentální materiály - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Roman Sándor (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aZLLC011s/40: St 10:00–11:40 A16/215
aZLLC011s/41: St 10:00–11:40 A16/215
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminars are complementary to Medical chemistry lecture. The knowledge of general, inorganic, and (bio)organic chemistry, required in the end of semester, is thoroughly practiced during Medical chemistry seminars.
Výstupy z učení
Students will be able
- to understand basics of general, inorganic and organic chemistry to the extent necessary for the further study of biochemistry.
- to apply general physicochemical laws to processes in living organisms.
- to describe the chemical properties of the most important biogenic elements and essential compounds of importance in medicine, nutrition and toxicology.
- to describe and discuss the properties and reactions of organic and bioorganic compounds important for the understanding of biochemical processes.
Osnova
 • Mole and molar quantities; basic chemical calculations.
 • Test No. 1 (10 Q, Basic chemical calculations). Solutions of electrolytes, osmotic pressure, osmolality.
 • Acid-base reactions, pH, buffers, calculations.
 • Non-covalent interactions. Surfactants.
 • Test No. 2 (12 Q, Electrolytes, calculations of pH, hydrolysis of salts, buffers, osmotic pressure, intermolecular forces, and surfactants). Reaction kinetics, the law of chemical equilibrium.
 • Redox reactions.
 • Organic compounds I.
 • Organic compounds II. Latin nomenclature.
 • Test No. 3 (18 Q, organic compounds, nomenclature, structures, reactions, Latin names) Biochemically important heterocyclic compounds and their derivatives.
 • Chemistry of saccharides.
 • Test No. 4 (12 Q, Heterocycles, saccharides). Chemistry of lipids and steroids.
 • Properties of amino acids. Proteins – secondary and tertiary structures.
 • Credit test from all seminars (30 Q).
Literatura
  povinná literatura
 • Seminar texts available in IS.
 • Dostál J. (Ed.): Essentials of Medical Chemistry and Biochemistry http://portal.med.muni.cz/article-623-essentials-of-medical-chemistry-and-biochemistry.html
Výukové metody
Discussions of the problems in the seminar text.
Metody hodnocení
Conditions for giving the course-unit credit First condition is full attendance in all lessons (or making up all missing and justified lessons). Short revision tests are written during the semester. Students that will obtain the specified semestral limit are not obliged to write the credit test. The other students will write the credit test with the 30 questions in the last week of the semester. The limit for passing the credit test is 14 points. Students that will not fulfill this limit will be allowed to repeat the test once. Remedial dates for writing the credit test will be scheduled. Students that will not fulfill this requirement will not be given the course-unit credit. Obtaining of course-unit credits of practices and seminars is the pre-requisite for registration to the examination of Medical chemistry and for enrollment of Biochemistry in the Spring semester.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Attendance in seminars is obligatory. All absences must be apologized via the Office for studies up to five days. After being absent the student must make up for the study materials from the given seminar according to the teachers instructions.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/aZLLC011s