STLM0421 Lékařská mikrobiologie

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
1/3/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Přehled výuky lékařské mikrobiologie I (2. ročník, letní semestr)
  • Bližší podrobnosti viz v dílčích předmětech (-p, -c)
  • Přednášky
  • Historie lékařské mikrobiologie. Mikrobiologie a medicina. Morfologie a stavba bakteriální buňky. Kultivace bakterií. Rezistence mikrobů k zevním vlivům. Patogenita a virulence, průběh a formy infekce, odolnost makroorganismu, imunizace, dekontaminační metody, antimikrobiální terapie.
  • Praktická cvičení
  • Práce v laboratoři. Přehled diagnostických metod. Mikroskopie, kultivace, biochemické určení, průkaz antigenu, jednotlivé metody průkazu protilátky. Základy praktické dekontaminace. Zjišťování in vitro citlivosti na atb. Odběry materiálu, průvodky. Základy lékařské mykologie. Základy anglické mikrobiologické terminologie (grant FRVŠ).
Literatura
  • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
  • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 82 s. ISBN 80-210-1309-5. info
  • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. oprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 304 s. ISBN 80-210-0322-7. info
  • Lékařská mikrobiologie 2 :praktikum - vyšetřovací metody. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 1. dotisk 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 258 s. ISBN 80-210-0460-6. info
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Povinnost navštěvovat přednášky se nekontroluje, účast je však vřele doporučena vzhledem k tomu, že jsou probírána témata, která jsou málo probrána v literatuře a jsou předmětem zkoušky. Výuka prvního semestru lékařské mikrobiologie (= čtvrtý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem, výuka druhého semestru lékařské mikrobiologie (= pátý semestr studia na LF) je zakončen zápočtem (zde je předpokladem mj. úspěšné napsání zápočtového testu) a ústní rigorózní skouškou.
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 43183090 (přednosta ústavu - doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), ozahrad@med.muni.cz, telefon 43183099 (odb. as. Zahradníček), woznic@med.muni.cz, telefon 43183097 (odb. as. Woznicová), fruzic@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Růžička), telefon 43183093 (odb. as. Ondrovčík). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.