STLM0421c Lékařská mikrobiologie-cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
1/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie I (2. ročník, letní semestr) - Praktická cvičení
 • Organizace výuky, bezpečnost práce v laboratoři.
 • Charakteristika původců infekčních nemocí, přehled diagnostických metod.
 • Jednoduché barvení (Lékařská mikrobiologie III. - Praktikum, Návody k praktickým cvičením, téma č. 1).
 • Mikroskopický průkaz bakterií, Gramovo barvení (téma č. 2).
 • Videoklip - Procházka mikrobiol. ústavem.
 • Kultivace bakterií, půdy pro kultivaci (téma č. 3).
 • Identifikace bakterií podle biochemické aktivity (téma č. 4).
 • Bližší určení mikrobů - opakování přímého průkazu bakterií (téma č. 5).
 • Výukové programy: a) preparáty barvené Gramem, b) identifikace bakterií
 • Účinky fyzikálních a chemických faktorů na mikroby (téma č. 6).
 • Videoklip - Desinfekční prostředky.
 • Stanovení citlivosti bakterií na antibiotika (téma č. 7).
 • Nepřímý průkaz mikrobů - Precipitace (téma č. 8).
 • Aglutinační reakce (téma č. 9).
 • Komplementfixační reakce (téma č. 10).
 • ELISA, ASLO a jiné serologické techniky (téma č. 11).
 • Odběry materiálu, průvodky (téma č. 25).
 • Mykologie (téma č. 21)
 • Základy anglické mikrobiologické terminologie
 • Opakování
 • Zápočty, náhradní praktika
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 82 s. ISBN 80-210-1309-5. info
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. oprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 304 s. ISBN 80-210-0322-7. info
 • Lékařská mikrobiologie 2 :praktikum - vyšetřovací metody. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 1. dotisk 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 258 s. ISBN 80-210-0460-6. info
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Výuka prvního semestru lékařské mikrobiologie (= čtvrtý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem, výuka druhého semestru lékařské mikrobiologie (= pátý semestr studia na LF) je zakončen zápočtem (zde je předpokladem mj. úspěšné napsání zápočtového testu) a ústní rigorózní skouškou.
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 43183090 (přednosta ústavu - doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), ozahrad@med.muni.cz, telefon 43183099 (odb. as. Zahradníček), woznic@med.muni.cz, telefon 43183097 (odb. as. Woznicová), fruzic@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Růžička), telefon 43183093 (odb. as. Ondrovčík). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.