BFZD0633c Základy diagn. a terapie funkč. poruch pohyb. soustavy III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Eva Drápelová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
BFZD0532c Zákl.diagn.a terapie funkč.-cv && BFZD0532p Zákl.diagn.a terapie funkč.-př
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1.Základy diferenciální diagnostiky v oblasti C páteře; cervikokraniální a cervikomandibulární problematika; vyšetření mobilizace AO
 • 2.Statické poruchy, vertigo, souvislosti a názvaznosti vyšetření a mobilizace v segmentu C1-2 a níže do lateroflexe a rotace
 • 3.Cervikobrachiální problematiky, syndrom krčního sympatiku posuvné techniky při vyšetření a mobilizaci C páteře
 • 4.Komplexní rehabilitační přístup k pacientům s funkčními poruchami pohybového systému; vyšetření a mobilizace CTh přechodu; průběžné opakování
 • 5.Preventivní vertebrogenní program, motivace; zadání seminární práce; opakování mobilizačních vstupů C a Cth
 • 6.Škola zad, pojem, význam - úvod; praktické nácviky denních činností; opakování mobilizace L a SI
 • 7.Škola zad, základy ergoterapie; praktické nácviky pokračování, životospráva a sportovní aktivity; opakování mobilizace Th a žeber
 • 8.Relaxace - pojem, využití; základy Feldenk.metody; odevzdání seminární práce
 • 9.Hodnocení seminární práce, dotazy, praktické návaznosti, souhrnné opakování mobilizačních technik; souhrnné opakování měkkých technik; kineziologický rozbor; příprava ke zkoušce
 • 10.Zápočet za přítomnosti všech vyučujících předmětu
Literatura
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6
 • HOFTA, T. Autoterapeutický systém (mobilizační, relaxační a protahovací techniky). Třeboň : vydáno vlastním nákladem, 1996. 79 s.
 • KAŇOVSKÝ, P. - HEKERLOVÁ, R. Cervikální dystonie a její léčba. Praha : Maxdorf, 1996. 84 s. ISBN 80-85800-36-5
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.