MNIP101c Výživa v intenzivní péči - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Pá 4. 5. Po 15:00–17:00 N15190
Předpoklady
MNVO091p Výživa v onkologii - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student bude schopen stanovit individuální nutriční potřebu u pacientů v těžkých stavech a některé specializované postupy nutriční péče.
Osnova
  • 1.Metabolismus hlavních živin při akutních onemocněních. 2.Voda, elektrolyty a mikronutrienty v intenzívní péči 3.Enterální výživa v intenzívní péči. 4.Parenterální výživa v intenzívní péči. 5.Umělá výživa v perioperačním období. 6.Umělá výživa při transplantaci krvetvorných buněk. 7.Zvláštnosti umělé výživy podle typu onemocnění. 8.Praktické aspekty nutriční podpory u kriticky nemocných na KARIM 9.Enterální výživa na KARIM. Gastrointestinální tolerance EV. Intestamin. 10.Parenterální výživa na KARIM. Aminokyseliny a glutamin. Tukové emulze. 11.Předoperační nutriční příprava. Plánovaný a akutní operační výkon. 12.Pacient po operaci na chirurgické JIP. Monitorování na JIP po operaci. 13.Pooperační časná enterální výživa. Parenterální výživa po operaci na CHK. 14.Metabolická onemocnění v intenzívní péči na JIP. 15.Praktické aspekty nutriční a metabolické péče na JIP IGEK.
Literatura
  • URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ a Jaroslava MARKOVÁ. Klinická výživa v současné praxi. druhé. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 97 s. ISBN 978-80-7013-525-9. info
  • SVAČINA, Štěpán. Poruchy metabolismu a výživy. Praha: Galén, 2010. xxii, 505. ISBN 9788072626762. info
  • KOHOUT, Pavel, Zdeněk RUŠAVÝ a Zuzana ŠERCLOVÁ. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2010. 184. ISBN 9788087250082. info
  • KŘEMEN, Jaromír, Eva KOTRLÍKOVÁ a Štěpán SVAČINA. Enterální a parenterální výživa. Praha: Mladá fronta, 2009. 140 s. ISBN 978-80-204-2070-1. info
  • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
  • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.