BAKM021p Mikrobiologie a imunologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
celkem 10. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 7. 3. 9:00–10:40 F01B1/309, Pá 4. 4. 12:30–14:10 F01B1/309, Pá 9. 5. 8:00–10:30 F01B1/309, Pá 23. 5. 12:30–15:00 F01B1/309
Předpoklady
Základní znalosti z biologie, zejména biologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předměty BAKM021c a BAKM021p úzce souvisejí. Předmět "c" představuje praktické demontrace k přednáškové části "p". Cíle jsou proto uvedeny za oba předměty dohromady.
Na konci tohoto kursu student
* vyjmenuje nejdůležitější o medicínsky významné mikroby, diagnostické metody, dekontaminační metody a antimikrobiální látky, vysvětlí používání antimikrobiálních látek, vyjmenuje hlavní součásti imunitního systému a vysvětlí jejich funkci
* vysvětlí rozdíl mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých orgánech/orgánových soustavách (1)
* vyjmenuje nejčastější patogeny v různých orgánech/orgánových soustavách (1)
* vysvětlí základy indikace mikrobiologického vyšetření, odběru a transportu vzorků u infekcí rozličných orgánů a orgánových systémů v různých orgánech/orgánových soustavách (1)
* interpretuje na základní úrovni jednoduché výsledky mikrobiologických testů pro infekce různých orgánů/orgánových soustav (1)
(1) Orgány a orgánové soustavy se pro účely tohoto přehledu rozumí zejména:
* jednotlivé části horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
* jednotlivé části gastrointestinálního traktu, jater, žlučníku a slinivky břišní
* jednotlivé části vylučovacího systému
* jednotlivé části pohlavního systému
* jednotlivé části centrálního a periferního nervového systému
* krevní řečiště, kosti, svaly a rozličné tkáně
* kůže, oči, zevní ucho


Student dále vysvětlí problémy mikrobiálních infekcí
* během těhotenství a porodu a během prvních dnů po porodu - toto téma je akcentováno u studentek studijního oboru porodní asistentka
* u hospitalizovaných, zejména imunokompromitovaných pacientů (nemocniční infekce)
Osnova
 • Téma 1 Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Jednotlivé skupiny mikrobů
 • Téma 2 Přehled mikrobiologických vyšetřovacích metod
 • Téma 3 Desinfekce a sterilizace
 • Téma 4 Antimikrobiální látky
 • Téma 5 Základy imunologie
 • Téma 6 Respirační infekce
 • Téma 7 Infekce trávicího traktu
 • Téma 8 Močové infekce
 • Téma 9 Pohlavně přenosné nemoci a nemoci kůže
 • Téma 10 Nozokomiální nákazy
 • Téma 11 Infekce krevního řečiště. Vybrané infekce postihující celý organismus (systémové infekce). Infekce nervového systému
 • Téma 12 Hnisavé a anaerobní infekce
 • Téma 13 Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie
Literatura
 • Studentům je k dispozici elektronická učebnice + elektronické studijní materiály v Informačním systému Masarykovy univerzity - Students have electronic textbook and electronic materials in the Information system of Masaryk University
Výukové metody
kontaktní výuka formou pohovorů
samostudium s využitím elektronických studijních opor
Metody hodnocení
Účast ve výuce: ze šesti kontaktních dvouhodin je povoleno mít jednu absenci bez nutnosti oficiální omluvenky + dvě další oficiálně omluvené cestou IS MU. V případě většího počtu řádně omluvených absencí (dlouhodobá nemoc apod.) určí vyučující způsob jejich nahrazení. Zakončení: Předmět je zakončen dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z 25 dvojotázek – celkem je tedy 50 otázek).
Informace učitele
Skripta, uvedená v "Literatuře", jsou velmi stručným přehledem požadovaných znalostí. Studentům s hlubším zájmem o obor rádi doporučíme další literaturu ke studiu. E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Barbora Mališová: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz

Poznámka: Přednáší dr. Zahradníček, který ale nezkouší. Zkouší t. č. dr. Dvořáková Heroldová a dr. Černohorská. Předmět převážně vyučuje as. Zahradníček, zkoušejí různí pověření zkoušející (ne as. Zahradníček)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.