BSOI0421c Ošetřovatelství v interních oborech - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Rozvrh
Po 8:00–9:40 N03009/209
Předpoklady
( BZOI0321p Ošetř.v interních oborech-před || BSOI0321p Ošetř.v interních oborech-před ) && ( BZKP021p Klin. propedeutika - před. || BSKP021p Klinická propedeutika - před. )
BZOI0321p; BZKP021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou umět analyzovat jednotlivé případové studie z oblasti ošetřovatelství u vybraných onemocnění a na základě analýzy vyvodit ošetřovatelské diagnózy a naplánovat nutnou ošetřovatelskou péči.
Osnova
  • 1. Dýchacího systému 2. Kardiovaskulárního systému 3. Trávicího systému 4. Ledvin a močových cest 5. Metabolickým 6. Krve 7. Žláz s vnitřní sekrecí 8. Pohybového systému 9. Nádorovým onemocněním Kasuistiky u geriatrického pacienta
Literatura
  • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 211, [4]. ISBN 8024717778. info
  • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 280, [4]. ISBN 8024711486. info
  • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
  • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
  • DOENGES, Marilynn E. a Mary Frances MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Translated by Ivana Suchardová. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 565 s. ISBN 8024702428. info
  • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
Výukové metody
diskuze, projekty, prezentace,seminární práce, analýza případové studie
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě úspěšných testů. Student musí celkem dosáhnout minimálně 75 % bodů z celkového počtu bodů za semestr (test z oš. péče při onemocnění - kardiovaskulární systém, trávicího systému,ledvin a močových cest, metabolického, krve, žláz s vnitřní sekrecí, pohybového systému, nádorovým onemocněním a geriatrické oš. péče, fyziologických funkcí), v případě, že tento počet nedosáhne má možnost psát dva opakovací testy z obsahu učiva za celý semestr v kterých musí dosáhnout minimálně 75 % bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.