MNDB0821p Diabetologie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
MUDr. Ludmila Brázdová (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
MUDr. Ludmila Brázdová
Katedra výživy člověka - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra výživy člověka - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 N04005, Čt 14:00–15:40 A21/Vývěska Ústavu ochrany a podpory zdraví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit fyziologický a patofyziologický základu diabetu mellitu tvořící skupinu onemocnění různé etiologie se společným jmenovatelem – hyperglykemií, onemocněním podmíněným absolutním nedostatkem inzulínu , nebo jeho relativním nedostatkem při jeho snížené účinnosti. Dále student na základě nabytých znalostí neopomine i stránku psychologickou, pedagogickou i sociální,která se bezprostředně týká především edukace pacientů.
Osnova
  • 1. Základní anatomické, fyziologické a patofyziologické poznatky 2 Patofyziologie diabetes mellitus 1. typu 3. Patofyziologie diabetes mellitus 2. typu 4. Energetický metabolismus – ketogeneze, glykogenolýza, glukoneogeneze 5. Diabetes mellitus 1. typu – epidemiologie, symptomatologie, diagnóza, terapie 6. Principy inzulínové terapie 7. Principy dietoterapie u diabetu 1. typu 8. Edukace diabetiků 1.typu 9. Diabetes mellitus 2. typu – epidemiologie, symptomatologie, diagnóza, terapie 10. Terapie perorálními antidiabetiky a inzulínem 11. Dietní léčba diabetu 2. typu 12. Výchova nemocných diabetem 2. typu, programy DAFNE, DESMOND 13. Monitoring glykemie, hypoglykemie 14. Další specifické typy diabetu 15. Diabetes mellitus v těhotenství 16. Komplikace diabetes mellitus 17. Parenterální a enterální výživa diabetiků 18. Veřejně zdravotnické aspekty diabetes mellitus 19. Psychosociální problémy a psychopatologické stavy u diabetiků 20. Sladidla, glykemický index a zátěž 21. Metabolický syndrom 22. Preskripce pohybové léčby při diabetes mellitus 23. Prevence diabetu
Literatura
  • SVAČINA, Štěpán. Diabetologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010. 188 s. ISBN 9788073873486. info
  • Trendy soudobé diabetologie. Edited by Martin Haluzík. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 253 s. ISBN 9788072625499. info
  • RYBKA, Jaroslav. Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění : diagnostické a léčebné postupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 317 s. ISBN 9788024716718. info
  • BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana a Ludmila BRÁZDOVÁ. Diabetes mellitus. Vyd. 1. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 161 s. ISBN 8070134461. info
  • RYBKA, Jaroslav. Diabetologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 283 s. ISBN 8024716127. info
  • Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu. Edited by Terezie Pelikánová. 1. vyd. Praha: TRITON, 2003. 119 s. ISBN 807254358X. info
  • BARTOŠ, Vladimír a Terezie PELIKÁNOVÁ. Praktická diabetologie. 3. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2003. 479 s. ISBN 8085912694. info
  • ANDĚL, Michal. Diabetes mellius a další poruchy metabolismu. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. xiv, 210. ISBN 8072620479. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.