EN

LF:VSCJ0888 Čeština pro cizince VIII -c - Informace o předmětu

VSCJ0888 Čeština pro cizince VIII

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 4 kr. kredity B. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jarmila Šafránková (cvičící)
PhDr. Magdalena Pintarová (cvičící)
Mgr. Martin Punčochář (cvičící)
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
VSCJ0787 Čeština pro cizince VII -c
General Czech at the A2/B1 CEFR level. The knowledge of specialist discipline-specific vocabulary covered in the aVLCJ0787 Czech Language for Foreigners VII course.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The aim of the tuition is working knowledge of the Czech language on the B1/B2 level of the "Common European Framework of Reference" (CEFR)(Independent User) checked by an examination. The main aim of the course Czech for Foreigners is to teach students communicate with patients in Czech without any help of English speaking doctors or interpreters and independently write case history. The seminars concentrate on practising thematic doctor-patients dialogues and specialised medical terminology.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to
-take hematological, rheumatological, gynecological/obstetrical, neurological and psychiatric history
-use practical medical vocabulary
-apply medical language in doctor-patient and doctor-nursing staff communication;
-interpret medical texts (casuistry, report)
-present and discuss specialized topics.
Osnova
 • Czech for Foreigners VIII
 • 1st week: Revision lesson (Urology, Ophtalmology, ORL, Orthopedics, Surgery). Grammar: Revision of Declension in Singular.
 • 2nd week: Conversation: ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL. Medical Czech: HEMATOLOGY I (TM 27). Grammar: Revision of Declension in Plural.
 • 3rd week: Medical Czech: HEMATOLOGY II. Grammar: Modal verbs (incl. negative forms). Modal verb "mít". Modal expressions.
 • 4th week: Conversation: CO BYCH DĚLAL/A, KDYBYCH NESTUDOVAL/A V BRNĚ? Medical Czech: RHEUMATOLOGY I (TM 28). Grammar: ABY and KDYBY clauses.
 • 5th week: PROGRESS TEST 1. Medical Czech: RHEUMATOLOGY II (http://mluvtecesky.net/en/courses/medical2/10/1). Grammar: Bolí mě, líbí se mi ( Dative and accusative object-centred constructions). ().
 • 6th week: Conversation: MOJE MĚSTO A BRNO. Medical Czech: ENDOCRINOLOGY I (TM 29). Grammar: Revision of comparison (adjectives, adverbs). Verbs from adjectives.
 • 7th week: Medical Czech: ENDOCRINOLOGY II. Grammar:The declension of interrogative/indefinite/negative pronouns KDO and CO, NĚKDO and NĚCO, NIKDO and NIC.
 • 8th week: Conversation: CESTOVÁNÍ. Medical Czech: GYNECOLOGICAL AND OBSTETRICAL HISTORY I (TM 30). Grammar: Reflexive verbs (se, si).
 • 9th week: PROGRESS TEST 2. Medical Czech: OBSTETRICS II(http://mluvtecesky.net/en/courses/medical3/4/1).
 • 10th week: Conversation: KAM BYCH VZAL/A RODIČE, KDYBY PŘIJELI NA NÁVŠTĚVU DO ČR? Medical Czech: NEUROLOGICAL HISTORY I (TM 31).
 • 11th week: Medical Czech: NEUROLOGY II(http://mluvtecesky.net/en/courses/medical3/8/1-11). Grammar: Pluralia tantum.
 • 12th week: PROGRESS TEST 3 (ORAL). Conversation: MOJE STUDIUM V BRNĚ. Medical Czech: PSYCHIATRIC EXAMINATION I(TM 35). Grammar: Verbal nouns.
 • 13th week: Medical Czech: PSYCHIATRY II(http://mluvtecesky.net/en/courses/medical3/9/1).Grammar: Conjuctions and linking words (revision).
 • 14th week: Final revision. Verbs with prepositions in use.
 • 15th week: Final Written Exam.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERMÁKOVÁ, Iveta. Talking Medicine: Czech for Medical Students. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 217 s. ISBN 80-86861-12-0. info
 • Rešková, Ivana a kol. How to take a patient's history. Brno: CJV MU 2015.
  doporučená literatura
 • HOLÁ, Lída a Pavla BOŘILOVÁ. Česky krok za krokem 2. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2009. ISBN 978-80-86903-92-7. URL info
 • HOLÁ, Lída, Petra BULEJČÍKOVÁ a Silvie PŘEVRÁTILOVÁ. Česky krok za krokem 1: pracovní sešit 13-24. 1. vydání. Praha: Akropolis, 2017. 160 stran. ISBN 9788074701344.
Výukové metody
The tuition is realised in the form of practical courses. The following teaching methods are used: class discussion, roleplay, work in groups, reading, listening, writing HW (including Projects), word study.
Metody hodnocení
The tuition is realised in the form of practical courses. The students' presence in these courses is strictly required; a maximum of two unexcused absences is tolerated. Students are allowed to substitute a maximum of TWO classes with another group. Substitutions are not possible in the weeks when Progress Test take place. Students must inform the teacher of the group in which they intend to substitute their missed class in writing in advance. If they fail to do so, they will not be allowed to attend the class. If a student has more than two unexcused absences, they will not be allowed to take the Final test. The tuition is finished by an end-of-term examination (ETE) consisting of a WRITTEN and an ORAL part. Passing the examination is conditioned by proper attendance, ACTIVE PARTICIPATION in practical courses, sitting for Progress Tests and successful passing of written and oral exams. The basic limit for passing all tests is 70%. In case of passing three class tests (3%, 3%, 4%), which are obligatory for all students, the basic limit in the written exam is reduced by 10%. Without successful passing the written exam students will not be allowed to sit for the oral part! Students who score a minimum of 90% in EACH progress test are not obliged to take the written part of Final exam. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam by awarding grade "F" in the Information System.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://mluvtecesky.net
Current information about the subject, consultation hours, etc. is accessible on the notice boards at the Language Center, Faculty of Medicine Division. Contact with teachers is provided by the secretary of the department (Kamenice 5, A15), tel.: 549 498 170.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/VSCJ0888