BDKM021 Mikrobiologie a imunologie

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0.8/0/0. 12. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (náhr. zkoušející), prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (zástupce)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
Základní znalosti z biologie, zejména biologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Od studentů se očekává základní porozumění hlavním tématům lékařské mikrobiologie a imunologie, zejména praktické znalosti a dovednosti týkající se odběru vzorků a další dovednosti spojené s prací sestry.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu student
* vyjmenuje nejdůležitější o medicínsky významné mikroby, diagnostické metody, dekontaminační metody a antimikrobiální látky, vysvětlí používání antimikrobiálních látek, vyjmenuje hlavní součásti imunitního systému a vysvětlí jejich funkci
* vysvětlí rozdíl mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých orgánech/orgánových soustavách (1)
* vyjmenuje nejčastější patogeny v různých orgánech/orgánových soustavách (1)
* vysvětlí základy indikace mikrobiologického vyšetření, odběru a transportu vzorků u infekcí rozličných orgánů a orgánových systémů v různých orgánech/orgánových soustavách (1)
* interpretuje na základní úrovni jednoduché výsledky mikrobiologických testů pro infekce různých orgánů/orgánových soustav (1)
(1) Orgány a orgánové soustavy se pro účely tohoto přehledu rozumí zejména:
* jednotlivé části horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
* jednotlivé části gastrointestinálního traktu, jater, žlučníku a slinivky břišní
* jednotlivé části vylučovacího systému
* jednotlivé části pohlavního systému
* jednotlivé části centrálního a periferního nervového systému
* krevní řečiště, kosti, svaly a rozličné tkáně
* kůže, oči, zevní ucho


Student dále vysvětlí problémy mikrobiálních infekcí
* během těhotenství a porodu a během prvních dnů po porodu - toto téma je akcentováno u studentek studijního oboru porodní asistentka
* u hospitalizovaných, zejména imunokompromitovaných pacientů (nemocniční infekce)
Osnova
 • Téma 1 Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Jednotlivé skupiny mikrobů
 • Téma 2 Přehled mikrobiologických vyšetřovacích metod
 • Téma 3 Desinfekce a sterilizace
 • Téma 4 Antimikrobiální látky
 • Téma 5 Základy imunologie
 • Téma 6 Respirační infekce
 • Téma 7 Infekce trávicího traktu
 • Téma 8 Močové infekce
 • Téma 9 Pohlavně přenosné nemoci a nemoci kůže
 • Téma 10 Nozokomiální nákazy
 • Téma 11 Infekce krevního řečiště. Vybrané infekce postihující celý organismus (systémové infekce). Infekce nervového systému
 • Téma 12 Hnisavé a anaerobní infekce
 • Téma 13 Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie
Literatura
  povinná literatura
 • HAMPLOVÁ, Lidmila. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 263 stran. ISBN 9788073879341. info
Výukové metody
kontaktní výuka formou seminářů
samostudium s využitím elektronických studijních opor
Metody hodnocení
Účast ve výuce: ze šesti kontaktních dvouhodin je povoleno mít jednu absenci bez nutnosti oficiální omluvenky + dvě další oficiálně omluvené cestou IS MU. V případě většího počtu řádně omluvených absencí (dlouhodobá nemoc apod.) určí vyučující způsob jejich nahrazení. Zakončení: Předmět je zakončen dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z 25 dvojotázek – celkem je tedy 50 otázek).
Informace učitele
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, tel.: +420 543 183 090 (přednosta)
Doc. MUDr. Vladana Woznicová, PhD: woznic@med.muni.cz
Sekretářka: Jana Krajíčková, tel.: +420 543 183 091
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz (kontaktní osoba), tel.: +420 543 183 113
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD: veronika.hola@fnusa.cz
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Milada Dvořáčková: milada.dvorackova@fnusa.cz
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. Mgr. Ing. Veronika Lýčková, Ing, MSc: 324090@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: sivakova.alena@marsik.org
Předmět převážně vyučuje as. Zahradníček, zkoušejí různí pověření zkoušející (ne as. Zahradníček)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BDKM021