MIKRP0242s Reflexe praxe II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.4/0. 6. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Marie Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marie Dvořáková, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 15. 4. 12:00–13:40 F01B1/528, Po 24. 5. 7:00–8:40 F01B1/528, St 26. 5. 14:00–15:40 F01B1/528
Předpoklady
MIKRP0141s Reflexe praxe I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj dovedností kritického myšlení prostřednictvím reflexe a prohlubování procesu reflektované ošetřovatelské praxe. Obsahem předmětu je supervizní reflexe hlavního tématu v kontextu odborné praxe. V tomto předmětu je hlavním tématem zkoumání pracovního místa – tedy co obnáší moje profese, studium, atd.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen definovat teoretické aspekty reflektivní praxe jako zkušenostního učení. Realizovat profesionální sebereflexi dle zvoleného modelu reflektivní praxe. Použít potřebné dovednosti k profesionální sebereflexi.
Osnova
 • Teoretické ukotvení reflektivní praxe jako zkušenostního učení. Implementace reflektivních modelů do výuky. Reflektivní práce s kritickým případem.
Literatura
  doporučená literatura
 • MCKINNON, John. Reflection for nursing life : principles, process and practice. Edited by David Scott. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xii, 138st. ISBN 9781138787599. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Karolina DUSCHINSKÁ, Jana KARGEROVÁ, Alena LAMPERTOVÁ, Eva LUKAVSKÁ, Monika SZIMETHOVÁ a Anna TOMKOVÁ. Mentoring v učitelství. první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7290-518-8. info
 • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok : procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 233 s. ISBN 807194744X. info
 • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
  neurčeno
 • PRICE, Bob a Anne HARRINGTON. Critical thinking and writing for nursing students. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2016. xi, 193. ISBN 9781473925083. info
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuze, sdílení zkušeností, praktická reflexe případu
Metody hodnocení
Prezentace reflektovaného případu
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.