ATAUp Technická audiologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
6. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (přednášející), MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Jana Martynková (přednášející)
MUDr. Michal Palenik (přednášející)
MUDr. Miroslav Veselý, Ph.D. (přednášející)
Kristýna Janáčková (cvičící)
Ing. Dušan Urbánek (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: výuka technické audiologie je součástí bakalářského studia FEKT VUT v Brně
Cíle předmětu
Cíle:
1. Seznámení studentů s klinickou diagnostikou sluchových vad - tónová audiometrie, slovní audiometrie, tympanometrie, objektivní metody vyšetření sluchu (OAE - Evoked Otoacoustic Emission, BERA - Brainstem Evoked Response Audiometry). Součástí výuky je teoretická část a praktická stáž na audiometrickém oddělení
2. Seznámení studentů se zásadami kompenzace sluchových vad sluchadly. Součástí výuky je teoretická část a praktická stáž na audiometrickém oddělení (v poradně pro výdej sluchadel KOCHHK FN u sv. Anny)
3. Seznámení studentů s principy kopmpenzace sluchových vad implantabilními systémy pro přímé kostní vedení a kochleárními implantáty. Součástí výuky je teoretická část s videodokumentací chirurgických postupů a praktická stáž na audiometrickém oddělení ( v poradně kochleárního implantačního centra KOCHHK FN u sv. Anny)
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- popsat typy sluchových vad
- klasifikovat tíži sluchových vad
- popsat indikace, výhody a rizika základních konzervativních a chirurgických možností kompenzace sluchových vad
Osnova
 • 1. Diagnostika sluchových vad
 • - přednáška 45 min. (8:30-9:15) posluchárna KOCHHK FN u sv. Anny
 • - praktická část 45 min._(9:30-10:15) audiologické odd. KOCHHK FN u sv. Anny, náplň: tónová a slovní audiometrie, tympanometrie, objektivní audiometrie (OAE, BERA)
 • 2. Kompenzace sluchových vad sluchadly:
 • - přednáška 45 min. (8:30-9:15) posluchárna KOCHHK FN u sv. Anny - praktická část 45 min._(9:30-10:15) audiologické odd. KOCHHK FN u sv. Anny (poradna pro výdej sluchadel) - náplň: nastavování sluchadel
 • 3. Kompenzace sluchových vad implantabilními systémy
 • - přednáška 45 min. (8:30-9:15) posluchárna KOCHHK FN u sv. Anny
 • - praktická část 45 min._(9:30-10:15) audiologické odd. KOCHHK FN u sv. Anny (poradna kochleárního implantačního centra)- náplň: princip nastavování audioprocesoru kochleárního implantátu
Literatura
 • GÁL, Břetislav, Jan ROTTENBERG, Tomáš TALACH, Miroslav VESELÝ, Zdeněk KADAŇKA, E. KADAŇKOVÁ, Ivanka HOROVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Efektivita jednostran­né kochleární implantace u dospělých pa­cientů s těžkou poruchou sluchu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 6, s. 664-668. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018664. info
 • GÁL, Břetislav, Rom KOSTŘICA, Ivo ŠLAPÁK, Milan URÍK a Dagmar HOŠNOVÁ. Brněnské implantační centrum: výsledky léčby jednostranné kochleární implantace u dospělých pacientů. Otorinolaryngologie a e foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2019, roč. 68, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-7867. URL info
 • URÍK, Milan. Indikace ke kochleární implantaci u dětí. 2018. ISSN 1213-0494. info
 • GÁL, Břetislav, Tomáš TALACH, Miroslav VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Pavla URBÁNKOVÁ, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Bonebridge – nový aktivní implantabilní systém pro přímé kostní vedení. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 67, č. 2, s. 50-55. ISSN 1210-7867. info
 • VESELÝ, Miroslav, Břetislav GÁL, Jiří HLOŽEK, František SILNÝ a Jan HANÁK. Rehabilitace jednostranné hluchoty pomocí implantabilního systému pro přímé kostní vedení – Bonebridge. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Mladá fronta a.s., 2011, roč. 2021, č. 2, s. 65-73. ISSN 1210-7867. doi:10.48095/ccorl202165. URL info
 • ŠIKOLOVÁ, Soňa, Milan URÍK, Dagmar HOŠNOVÁ, Vít KRUNTORÁD, Michal BARTOŠ, Oldřich MOTYKA a Petr JABANDŽIEV. Two Bonebridge bone conduction hearing implant generations: audiological benefit and quality of hearing in children. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. New York: Springer, 2022, roč. 279, č. 7, s. 3387-3398. ISSN 0937-4477. doi:10.1007/s00405-021-07068-x. URL info
Výukové metody
- přednáška
- foto/videoprezentace
- praktická stáž
- na případ orientovaná diskuze
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Blok předmětu se skládá ze 3 hlavních témat.
1. Diagnostika sluchových vad. Přednáška s praktickou demonstrací v posluchárně KOCHHK. Následuje stáž na audiologickém oddělení (praktická ukázka audiometrikcého tónového a slovního vyšetření, typanometrie, vyšetření OAE a BERA, diskuze).


2. Kompenzace sluchových vad sluchadly. Přednáška s praktickou demonstrací příkladů z praxe. Následuje stáž v odborné poradně pro kompenzace sluch. vad sluchadly.


3. Chirurgické postupy kompenzace sluchových vad. Přednáška seznamující studenta s diagnostickýcm algoritmem kandidáta KI, videodemostracemi operačního postupu KI a pooperační rehabilitace. Následuje stáž v poradně implantačního centra s demonstrací pooperačního nastavování KI technickým inženýrem.

Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.