MOBO101p Behaviorální optometrie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MPOO0943p Klinická optometrie I-předn. && MPOO0943c Klinická optometrie I -cvičení
MPOO0943p && MPOO0943c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen vyřešit problém s narůstajícími nároky na vidění při sportu, astenopii, bude schopen navrhovat behaviorální cvičení, které podvede ke zlepšení vrozených potíží při vidění, zlepšení akomodace a vergence a pohybů oka.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- vyřešit problém s narůstajícími nároky na vidění při sportu, astenopii,
- navrhovat behaviorální cvičení, které podvede ke zlepšení vrozených potíží při vidění, zlepšení akomodace a vergence a pohybů oka.
Osnova
  • Vývoj zrakových funkcí, vývoj binokulárního vidění, principy neurooftalmologie, základy refrakce, kontaktologie, klinické pediatrie, pracovní a sportovní optometrie a optometrie pro slabozraké a handikapované, zraková optometrie, Skeffintonův model vidění, zraková hygiena, schopnost zrakové analýzy, akomodačně-vergenční mechanismus, screeningové testy, pracovní plány pro cvičení.
Literatura
  • C.R.Olson, M.Behrmann, R.Kimchi: Perceptual Organization in Vision : Behavioral and Neural Perspectives. Psychology Press; 1 ed. 2003
  • Schrot, Volkhard. MKH in Theorie und Praxis. Heidelberg : DOZ-Verlag Optische Fachveröffentlichung GmbH, 2008. 250 s. ISBN 978-3-922269-89-2.
  • Wondratschek, Oliver. Funktionaloptometrie und Visualtraining : inform Nr. 17. Heidelberg : DOZ-Verlag Optische Fachveröffentlichung GmbH, 2006. 96 s. ISBN 978-3-922269-65-6.
  • R.C. Pepper, M.J.Nordgren: Behavioral Vision : A Multi-Sensory Approach to Processing Information & Learning. Optometric Extension Program 1998
  • A.W. Reichow: Sports Vision (Introduction to Behavioral Optometry). Optometric Extension Program Foundation, 1993
  • SCHEIMAN, Mitchell a Bruce WICK. Clinical management of binocular vision : heterophoric, accommodative, and eye movement disorders. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. xii, 748. ISBN 9780781777841. info
  • EVANS, Bruce J. W. a David PICKWELL. Pickwell's binocular vision anomalies. 5th ed. New York: Elsevier Butterworth Heinemann, 2007. x, 452. ISBN 9780750688970. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
Vícevýběrový test. Minimum 80 %. V rámci přednášek je pořizován audiovizuální záznam. Tento záznam je uložen v aplikaci MS TEAMS a bude k dispozici pro studijní účely jen studentům zapsaným k předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.