BOZP0521p Zvětšovací pomůcky I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
MUDr. Hana Došková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Hana Došková, Ph.D.
Oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 N16190
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Celá řada vrozených či získaných očních chorob vede ke značnému trvalému snížení zrakové ostrosti, které mnohdy není možno zlepšit ani konzervativní, ani chirurgickou léčbou. V těchto případech doporučují oční lékaři ve spolupráci s erudovanými odborníky z oboru optiky a optometrie zhotovení speciálních optických pomůcek. Náplní studia předmětu Zvětšovací pomůcky je seznámit studenty se základními typy těchto optických pomůcek, jejich indikacemi, ale i nežádoucími účinky. Studium je doplněno možností vyzkoušení a praktické aplikace některých vybraných typů zvětšovacích pomůcek.
Osnova
  • Úvod Klasifikace zrakově postižených Příčiny trvalého postižení vidění Hodnocení zrakové ostrosti Výběr a volba zvětšujících pomůcek Pomůcky pro zrakově postižené Nežádoucí účinky zvětšujících pomůcek Jednotlivé typy zvětšovacích pomůcek Lupy Bifokální zesilující skla Hyperkorekční brýle Dalekohledné lupové brýle Prizmatické dalekohledové lupové brýle Turmony-monokulární zvětšující pomůcky Prizmatické lupy a brýle pro osoby s normální zrakovou ostrostí Televizní lupy
Literatura
  • Rutrle, M.: Přístrojová technika - učební text pro oční optiky
  • Kraus, H. a kol.: Kompendium očního lékařství. Grada
  • HRACHOVINA, Václav a Hana DOŠKOVÁ. Zvětšovací pomůcky : učební texty pro studující optometrie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 21 s. ISBN 80-210-1854-2. info
Metody hodnocení
přednáška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.