BVCP0121c Potravinářská chemie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Totušek, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Jiří Totušek, CSc.
Ústav preventivního lékařství - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Rozvrh
St 11:50–14:20 N02113a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se s chemickou podstatou jednotlivých živin a dalších látek, vyskytujících se v potravinových surovinách živočišného i rostlinného původu a v potravinách a s jejich změnami během technologického zpracování a kulinářských úprav a rovněž s metodami chemické analýzy zejména instrumentálními a s jejich aplikaci při stanovení nutričních komponent a cizorodých látek v potravinách.
Osnova
  • Výpočty v chemii Stanovení volumetrické (kyselost) a gravimetrické (obsah tuku). Metody rozkladu organické hmoty. Stanovení Cd a Pb ve vzorku potraviny. Izolace a hydrolýza proteinů ze vzorku potraviny. Detekce aminokyselin v proteinovém hydrolyzátu. Exkurze do laboratoří KI ČZPI Brno. Exkurze do laboratoří SZÚ Praha – CHPŘ Brno.
Literatura
  • KUBÁŇ, Vlastimil a Petr KUBÁŇ. Analýza potravin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. 202 s. ISBN 9788073750367. info
  • KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003. 132 s. ISBN 8086369072. info
  • Moderní analytické metody cvičení :cvičebnice - soubor pracovních listů. Edited by Pavel Klouda. 1. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 1996. 128 s. ISBN 80-902155-1-3. info
Výukové metody
praktické cvičení v laboratoři
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.