BVCP0121c Potravinářská chemie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Kosečková (cvičící)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 11:30–14:00 A21/209, St 11:30–14:00 A21/107
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty seznámit s chemickou podstatou jednotlivých živin a dalších látek, vyskytujících se v potravinových surovinách živočišného i rostlinného původu a v potravinách; vysvětlit jejich změny během technologického zpracování a kulinárních úprav; vysvětlit metody chemické analýzy zejména instrumentální a jejich aplikaci při stanovení nutričních komponent a cizorodých látek v potravinách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- provádět chemické výpočty
- popsat základní metody chemické analýzy potravin
- samostatně provést vybrané analýzy potravin
Osnova
  • Výpočty v chemii Stanovení volumetrické (kyselost). Metody rozkladu organické hmoty. Stanovení Cd a Pb ve vzorku potraviny. Izolace a hydrolýza proteinů ze vzorku potraviny. Detekce aminokyselin v proteinovém hydrolyzátu.
Literatura
  • KUBÁŇ, Vlastimil a Petr KUBÁŇ. Analýza potravin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. 202 s. ISBN 9788073750367. info
  • KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003. 132 s. ISBN 8086369072. info
  • Moderní analytické metody cvičení :cvičebnice - soubor pracovních listů. Edited by Pavel Klouda. 1. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 1996. 128 s. ISBN 80-902155-1-3. info
Výukové metody
praktické cvičení v laboratoři, plná účast, odevzdané protokoly
Metody hodnocení
plná účast, odevzdané protokoly, závěrečný test
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BVCP0121c