MPMV071 Teorie a metodika výchovy

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Janda (přednášející)
prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (pomocník)
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (pomocník)
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ludmila Bauerová
Rozvrh
St 9:45–11:25 učebna 60
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vytváření základů výchovných kompetencí edukátora, a kromě toho je disponován k vytváření a posilování integračních vazeb mezi všemi profesními kompetencemi edukátora. Výchovou přitom rozumíme systém pomoci edukantovi v procesech jeho personalizace, socializace a enkulturace, vytváření a realizaci příležitostí jeho optimálního rozvoje, který směřuje k aktivní, samostatné, tvořivé, humánní a demokratické životní orientaci. Z hlediska edukátora považujeme v tomto smyslu za stěžejní jeho způsobilost zahrnující především specifické kompetence osobnostní, psychopedagogické, komunikativní a také specifické kompetence řídící, poradenské a konzultativní.
Osnova
  • 1. Teorie a metodika výchovy – pojetí předmětu 2. Hodnotová orientace současnosti a výchova 3. Koncepce globální výchovy 4. Dítě ve výchovné situaci 5. Edukátor v roli vychovatele 6. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy 7. Profesně pracovní způsobilost člověka a její edukativní vytváření 8. Výchova ke zdravému životnímu stylu a zdravá škola 9. Koncepce alternativní výchovy 10. Rodina a výchova dětí školního věku 11. Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností 12. Dítě ve sféře vlivů společenského prostředí
Literatura
  • STŘELEC, S. a A KOL. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy. Brno: Paido, 1998. info
  • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
  • KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova :kapitoly z filosofie výchovy. Vyd. 1. Brno: Vlastním nákladem, 1996. 231 s. ISBN 80-85668-34-3. info
  • ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996. 302 s. ISBN 80-85866-15-3. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.