BPSC051c Sociologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/1.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michaela Stejskalová (přednášející)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Oddělení genderových studií - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení genderových studií - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 16. 10. až St 13. 11. St 9:15–10:30 KOM 332
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz představí studentkám oboru Porodní asistentka základní sociologické koncepty a teorie. Seznámí je také se základy metodologie sociologického výzkumu. Zaměří se především na genderové aspekty vybraných společenských problémů. Jeho cílem je naučit budoucí porodní asistentky přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy jejich vlastní profese. Základem kurzu je diskuse o vybraných sociálních fenoménech.
Po ukončení předmětu by studentka měla být schopna identifikovat sociální aspekty profese PA
analyzovat sociální přesahy fenoménu porodu
debatovat nástrahy sociální normativity vlastní profese
evaluovat sociální dimenzi porodnictví
Osnova
 • 1. Úvod do sociologie
 • 2. Metodologie sociologického výzkumu
 • 3. Genderové aspekty společnosti
 • 4. Konformita a deviace: Příklad znásilnění a domácího násilí
 • 5. Sociologie medicíny, tělo ve společnosti – zdraví a nemoc z aspektu gender
 • 6. Ženy z etnických menšin a reprodukční práva žen
 • 7. Sociologie rodiny – partnerství, rodičovství
 • 8. Demografie
Literatura
 • BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 188 s. ISBN 8024711974. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 204 s. ISBN 9788086429397. info
 • CURRAN, Daniel J. Ženy, muži a společnost. Edited by Claire M. Renzetti, Translated by Lukáš Gjurič. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2003. 642 s. ISBN 8024605252. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuse, četba
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.