EN

LF:VSCJ0585 Čeština pro cizince V -c - Informace o předmětu

VSCJ0585 Čeština pro cizince V

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zuzana Bušíková (cvičící)
Mgr. Martin Punčochář (cvičící)
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lenka Řitičková (cvičící), PhDr. Ivana Rešková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jarmila Šafránková (cvičící)
Mgr. Petra Wachsmuthová (cvičící), PhDr. Ivana Rešková, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSCJ0585/30: Čt 8:00–9:40 A11/334, I. Rešková
VSCJ0585/31: Po 9:30–11:10 KOM 200, J. Šafránková
VSCJ0585/32A: Po 14:00–15:40 KOM S116, Z. Bušíková
VSCJ0585/32B: Čt 16:30–18:10 A11/211, L. Řitičková, ONLY for students educated in English language
VSCJ0585/33: Čt 11:10–12:50 A15/113, I. Rešková
VSCJ0585/34: St 11:40–13:20 A11/327, M. Punčochář
VSCJ0585/35: St 7:30–9:10 A11/228, M. Punčochář
Předpoklady
VSCJ0484 Čeština pro cizince IV -c
The main aim of the course Czech for Foreigners is to teach students communicate with patients in Czech without any help of English speaking doctors or interpreters and independently write case history. Students can understand information related to very familiar topics that they regularly encounter at school, in the hospital, and in their free time, provided the information is communicated clearly. Students can write simple texts on familiar topics and topics related to their interest, and understand texts that consist of high frequency everyday or job-related language. 3rd and 4th year course focus lies in specialized terminology. Communication skills are developed by working with the texts and dialogues from the course book Czech for Medical Students by Iveta Čermáková. The seminars concentrate on practising thematic doctor-patients dialogues and specialised medical terminology with the use of course book based and teacher created exercises. Study support for all students is offered in the form of e-learning courses available in the Study Materials of their field of studies.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The aim of the tuition is working knowledge of the Czech language on the B1 level of the "Common European Framework of Reference" (CEFR) checked by an examination. The main aim of the course Czech for Foreigners is to teach students communicate with patients in Czech without any help of English speaking doctors or interpreters and independently write case history. Students can understand information related to very familiar topics that they regularly encounter at school, in the hospital, and in their free time, provided the information is communicated clearly.
Osnova
 • 1st week to 3rd week: Revision: Human Body, Diseases, Aches and Pains. Grammar: Revision of Czech Declension. Instrumental sg. and pl. Time expressions. TEST 1.
 • 4th week: Communication in hospital. Grammar: Revision of expressions of place and direction. Imperative.
 • 5th week: Injuries and accidents. Grammar: Conjunction ABY.
 • 6th week to 8th week: Diseases and Complaints. Family History. Grammar:Time adverbs. TEST 2.
 • 9th week to 10th week: Examination of the patient.Instructions.Personal History. Grammar: Dative case in plural.
 • 11th week to 12th week: Social History.Grammar: Time conjunctions. TEST 3.
 • 13th week: Social history. Grammar: Czech prepositions. Revision.
 • 14th week: Final test.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERMÁKOVÁ, Iveta. Talking medicine : Czech for medical students. 3., rev. English ed. Prague: Karolinum Press, 2012. 261 s. ISBN 9788024621043. info
 • HOLÁ, Lída a Pavla BOŘILOVÁ. Česky krok za krokem 2. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2009. ISBN 978-80-86903-92-7. URL info
  doporučená literatura
 • GRUNDOVÁ, Dominika. Needs of Patients. Czech-English Phrasebook for Beginners. 2., revid. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 104 s. ISBN 80-86432-86-6. info
Výukové metody
The tuition is realised in the form of practical courses. Teaching methods: listening, reading, speaking (class discussion,team work), listening comhrehension, projects, homework. Emphasis put on selfstudy!
Metody hodnocení
The tuition is realised in the form of practical courses. The students' presence in these courses is strictly required, maximally two properly apologised absences are tolerated. The tuition is finished by a course-unit credit given on the basis of the students' presence, preparation for classes, sitting for Progress Tests and their successful passing of a Final test.The basic limit for passing all tests is 70%. In case of passing two class test, which is obligatory for all students, the basic limit in the Final test is reduced by 10%. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Actual information about the subject, consultation hours, etc. is accessible on the notice boards at the Foreign Languages Department. Contact with teachers is provided by the secretary of the department (Kamenice 5, A 15), tel.: 549 498 170.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.