FPBI01 Biology - Foundation programme

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/3/0. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (přednášející)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Helena Melicharová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16. 10. až Pá 15. 12. Út 8:00–9:50 A1/509, St 8:00–10:50 A1/509, Po 8. 1. až Pá 16. 2. Út 8:00–9:50 A1/509, St 8:00–10:50 A1/509
Předpoklady
Basic knowledge of high-school biology.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course prepare students for biology entrance exam to Faculty of Medicine. After completion of the course student: understands elementary cellular processes, basics of genetics and basics of anatomy and physiology of the human body. Knowledge is on the level of high school biology.
Výstupy z učení
Student knows the structure of bacterial and eucaryotic cells, comprehends the basic cellular processes, principles of storage and expression of genetic information, principles of inheritance, Mendel laws, knows basics of somatology, structure of tissues, organs, comprehends basic physiology of organ systems, knows basics of ecology and evolution. Student is also able to apply this knowledge and skills in entrance exam on biology.
Osnova
 • 1) Introduction to the study. Introduction into somatology. Tissues of the human body. Skin and its function. Body temperature and its maintance. Entrance test.
 • 2) Skeleton and muscles. Excursion to Anatomical museum of Prof. Karel Žlábek.
 • 3)Digestive system and nutrition. Respiratory system and its function
 • 4)Urinary system. Male genital system. Female genital system. Progress test.
 • 5)Human development. Evolution of Homo sapiens. Excursion to the Anthropos Pavilion.
 • 6)Nervous system. Senses.
 • 7)Endocrine glands.
 • 8)Circulatory system. Lymph and its circulation.
 • 9)Blood. Blood groups and transfusion. Defense mechanisms. Progress test.
 • 10)General characteristics of living systems. Origins of the live. Origin of the cells. Basics of Evolution. Chemical evolution. Paleontological evidence of the earliest forms of life. Darwinian evolution. Classification of living systems. Acellular organisms. Viruses.
 • 11)Cells. Cell theory. Chemical composition of the cell. Structure and function of proteins, nucleic acids, saccharides and lipids. Prokaryotic and eukaryotic cell – basic differences. Prokaryotic cell – characteristics. Bacteria. Cyanobacteria. Medically important prokaryotic cells.
 • 12)Eukaryotic cell. Plant, fungal, animal cells. Structure and function of biomembranes. Osmosis. Transport of molecules into and out of the cell. Endocytosis and exocytosis.
 • 13)Organelles of the cell. Structure and function of nucleus, ER, GA, mitochondria, lysosomes. Cytoskeleton and cell movement.
 • 14)Genetic information. DNA. Chromosome. Replication. Expression of genetic information – transcription, translation. RNA. Protein. Progress test.
 • 15)Cell division. Cell cycle. Cancer cell. Mitosis. Meiosis.
 • 16)Basics of genetics. Gene. Mendel´s laws. Mutations. Karyotype.
 • 17) Autosomal and gonosomal inheritance.
 • 18)Medically important organisms- yeasts, molds, plants, protozoa, worms and insects. Milestones in biology and medicine. Excursion Mendel Museum.
 • 19)Ecology. Abiotic and biotic factors. Biosphere. Ecosystems. Population explosion. Building of sustainable society. Progress test.
 • 20)Spare lecture and seminar. Final Test.
Literatura
  povinná literatura
 • CAMPBELL, Neil A., Jane B. REECE, Lisa A. URRY, Michael L. CAIN, Steven A. WASSERMAN, Peter V. MINORSKY a Rob JACKSON. Biology : a global approach. Global edition. Boston: Pearson, 2015. 1351 stran. ISBN 9781292008653. info
Výukové metody
lecture and seminar
Metody hodnocení
Lecture and seminar attendance is compulsory. During the course students takes the entrance test and four progress tests. Course is completed with the final test. The test is based on knowledge of all course topics.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/ucitel/?fakulta=1411;obdobi=6903;predmet=966630
Students are obliged to follow the Interactive syllabus of the course where they can find all relevant information (schedule, substitutions, public holidays etc.), and also corresponding study literature for each week. The required text books can be borrowed from the Campus university library.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.