BPPP011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Liana Greiffeneggová (přednášející)
Bc. Jan Oplt (přednášející)
Garance
Mgr. Liana Greiffeneggová
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–11:30 KOM 332, Pá 12:00–14:30 KOM 332
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aktualizovat a rozšířit základní poznatky o zásadách laické první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví, zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a procvičit základní dovednosti potřebné ke kvalitnímu poskytnutí první pomoci laiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikace základních poruch zdraví, bezpečného jednání a praktického poskytnutí první pomociu dospělých i dětí.
Osnova
 • Obsah předmětu.
 • Význam, rozdělení první pomoci, zásady při poskytování PP, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého, FF.
 • Vyproštění základní léčebné polohy, transport raněných. Druhy ran, kritéria dělení, ošetření.
 • Druhy obvazů, rozdělení, zásady při obvazování, obvazová technika obsah autolékárničky.
 • Neodkladná resuscitace, historie, fáze, nová doporučení postupů KCPR. Pomůcky k zajištění průchodnosti DC. KPCR u dospělých a dětí, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti.
 • Šok, příznaky, dělení pravidlo 5T.
 • Krvácení, druhy, technika ošetření.
 • Poškození teplem, celkové, místní, popáleniny, inhalační trauma.
 • Poškození chladem, celkové, místní. Poleptání kyselinou, louhem.
 • Úraz el. Proudem, tonutí, strangulace, intoxikace.
 • Poranění kloubů, kostí, diagnostika, ošetření.
 • Poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, vyšetření postiženého.
 • První pomoc u náhle vzniklých stavů akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, náhlá příhoda břišní, konvulzivní stavy.
 • Medicína katastrof, integrovaný záchranný systém. První pomoc při mimořádných událostech.
Literatura
 • SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2. info
 • LEJSEK, Jan. První pomoc. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013. 271 stran. ISBN 9788024620909. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 117 s. ISBN 9788024723341. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
Výukové metody
Instruktáž, metoda názorně demonstrační, videoprojekce, práce ve skupině
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet, 100% účast ve výuce, praktické ověření dovedností
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.