BROR0321c Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů - cv

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Hana Šimáčková (přednášející)
Mgr. Martin Buček (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
Hana Cahová (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BROC011p Ošetř. péče v chirurgii -př. && BROV0211p Oš. péče ve vnitř. lék. - př. && BRRF0222p Rad. fyz. a radiobiol. II - př && BRZB0211p Zákl. biofyziky - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět obecná ošetřovatelská péče v radiologii poskytne posluchačům základní přehled nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat ve svém oboru s důrazem na včasné rozpoznání výskytu komplikaci a sestavení adekvátního plánu řešení.
Osnova
  • 1. Choroby dýchacího traktu I (choroby průdušek, záněty plic, nádory plic). 2. Choroby dýchacího traktu II (tuberkulóza, onemocnění pleury). 3. Choroby srdce I (Srdeční selhání, srdeční vady, ICHS). 4. Choroby srdce II (Hypertenze, plicní embolizace, záněty srdce). 5. Angiologie (Onemocnění žil, onemocnění tepen, onemocnění lymfatického systému). 6. Hypotenze, šok (druhy šoku, diagnostika a zásady léčení šoku). 7. Nemoci krve (anemie, nemoci bílé krevní řady, koagulační poruchy). 8. Základy imunologie (nespecifická a specifická imunita, protilátková a buněčná imunita, imunodeficity). 9. Rheumatologie (zánětlivé choroby pojiva, degenerativní onemocní kloub a pateře, infekce kloubů, onemocnění měkkých tkání). 10. Gastroenterologie I (choroby jícnu a žaludku, nemoci střev). 11. Gastroenterologie II (onemocnění jater, slinivky břišní, žlučníku). 12. Nefrologie (ledvinné selhání, záněty ledvin, nefrolitiáza, nádory ledvin). 13. Onemocnění z poruch metabolismu (hyperlipidémie, diabetes mellitus, hyperurikémie). 14. Endokrinní onemocnění (onemocnění státnice, onemocnění nadledvin). 15. Urgentní stavy ve vnitřním lékařství (komatózní stavy, kardiopulmonální resuscitace) geriarie(specifika péče o staršího nemocného).
Literatura
    doporučená literatura
  • Vnitřní lékařství. Edited by Miroslav Souček. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. xliv, 805. ISBN 9788021054189. info
  • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. info
  • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 s. info
Výukové metody
teoretická příprava s analýzou kasuistik
Metody hodnocení
přednášky, diskuze v hodině, zápočet, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.