BROR0321c Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů - cv

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Hana Šimáčková (přednášející)
Mgr. Martin Buček (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BROC011p Ošetř. péče v chirurgii -př. && BROV0211p Oš. péče ve vnitř. lék. - př. && BRRF0222p Rad. fyz. a radiobiol. II - př && BRZB0211p Zákl. biofyziky - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět obecná ošetřovatelská péče v radiologii poskytne posluchačům základní přehled nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat ve svém oboru s důrazem na včasné rozpoznání výskytu komplikaci a sestavení adekvátního plánu řešení.
Osnova
  • 1. Choroby dýchacího traktu I (choroby průdušek, záněty plic, nádory plic). 2. Choroby dýchacího traktu II (tuberkulóza, onemocnění pleury). 3. Choroby srdce I (Srdeční selhání, srdeční vady, ICHS). 4. Choroby srdce II (Hypertenze, plicní embolizace, záněty srdce). 5. Angiologie (Onemocnění žil, onemocnění tepen, onemocnění lymfatického systému). 6. Hypotenze, šok (druhy šoku, diagnostika a zásady léčení šoku). 7. Nemoci krve (anemie, nemoci bílé krevní řady, koagulační poruchy). 8. Základy imunologie (nespecifická a specifická imunita, protilátková a buněčná imunita, imunodeficity). 9. Rheumatologie (zánětlivé choroby pojiva, degenerativní onemocní kloub a pateře, infekce kloubů, onemocnění měkkých tkání). 10. Gastroenterologie I (choroby jícnu a žaludku, nemoci střev). 11. Gastroenterologie II (onemocnění jater, slinivky břišní, žlučníku). 12. Nefrologie (ledvinné selhání, záněty ledvin, nefrolitiáza, nádory ledvin). 13. Onemocnění z poruch metabolismu (hyperlipidémie, diabetes mellitus, hyperurikémie). 14. Endokrinní onemocnění (onemocnění státnice, onemocnění nadledvin). 15. Urgentní stavy ve vnitřním lékařství (komatózní stavy, kardiopulmonální resuscitace) geriarie(specifika péče o staršího nemocného).
Literatura
  • Vnitřní lékařství. Edited by Miroslav Souček. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. xliv, 805. ISBN 9788021054189. info
  • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. info
  • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 s. info
Výukové metody
teoretická příprava s analýzou kasuistik
Metody hodnocení
přednášky, diskuze v hodině, zápočet, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.