MFKI092p Kinezioterapie III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Eva Drápelová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 KOM 257
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná novinky v oboru kinezioterapie (s ohledem na speciální metodiky a nové poznatky v klinických disciplinách jednotlivých lékařských oborů). Kromě použité literatury přednášející využívají dostupných odborných vědeckých informací publikovaných v naší i zahraniční literatuře.
Osnova
  • Terapie krční páteře dle McKenziho. Terapie bederní páteře dle McKenziho. Morbus Scheuermann z pohledu kinezioterapie. Speciální technika dle Vojty. Speciální technika dle Mojžíšové. Speciální technika dle Kabata. Problematika periferních paréz. Problematika centrálních paréz. Bolestivá kostrč. Kinezioterapie po operacích šlach flexorů a extenzorů ruky.
Literatura
  • HOLSTEGE G. - BANDLER R. - SAPER C.B. (eds) The Emotional Motor System. Amsterodam, Elsevier, 1996.
  • OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 91 s. ISBN 80-244-0625-X.
  • KRÁLÍČEK, P. Úvod do speciální neurofyziologie. Praha: Karolinum, 2002. 2. vyd. 230 s. ISBN 80-246-0350-0.
  • PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno, CERM, 2003. 2. opr. vyd. 239 s. ISBN 80-7204-312-9.
  • TROJAN S. - DRUGA R. - PFEIFER J. Centrální řízení motoriky. Praha: Avicenum, 1991.
  • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 264 s. ISBN 8071696617. info
Výukové metody
přednáška, diskuze
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MFKI092p