BZNT031p Nutriční terapie a výživa člověka - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 10. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kráľová (přednášející)
Mgr. Martin Krobot (přednášející)
Mgr. Kamila Stýskalíková (přednášející), Mgr. Martin Krobot (zástupce)
Garance
MVDr. Halina Matějová
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Krobot
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BZFY0222p Fyziologie II - přednáška && BZKP021p Klin. propedeutika - před.
Úspěšné ukončení předmětu: BZFY0222p; BZKP021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je poskytnout základní vědomosti a dovednosti z oblasti výživy důležité pro stanovení výživových potřeb ve zdraví a nemoci. Student získá informace o zásadách zdravé výživy, doporučovaných denních dávkách základních živin, vitamínů a nerostných látek ve zdraví i nemoci, jejich vhodných potravinových zdrojích. Součástí modulu je také dietetika a vyhodnocování energetické rovnováhy organismu a možnosti jejího ovlivnění.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- vyhodnotit energetickou rovnováhu organismu a možnosti jejího ovlivnění,
- vyhodnotit výživovou anamnézu pacienta v rámci ošetřovatelského procesu.
Osnova
  • 1. Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitaminy, minerální látky, stopové prvky 2. Energetická bilance, potravinová pyramida, 24 h recall, pitný režim 3. Výživa novorozence, kojence a dětí. Výživa v období dospívání, výživa v dospělosti 4. Výživa ve stáří 5. Poruchy příjmu potravy – obezita, mentální anorexie a mentální bulimie 6. Alternativní výživové směry, nemocniční dietní systém 7. Výživa nemocných, specifika výživy v resuscitační a intenzívní péči, parenterální výživa.
Literatura
  • GROFOVÁ, Zuzana. Dieta na podporu hojení ran : lékař vám vaří. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2012. 190 s. ISBN 9788087250211. info
  • GROFOVÁ, Zuzana. Dieta pro vyšší věk. 1. vydání. Praha: Forsapi, 2011. 167 stran. ISBN 9788087250112. info
  • KOHOUT, Pavel. Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů. 1. vyd. v nakl. Forsapi. Praha: Forsapi, 2011. 57 s. ISBN 9788087250129. info
  • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
  • GROFOVÁ, Zuzana. Nutriční podpora : praktický rádce pro sestry. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 237 s. ISBN 9788024718682. info
  • KOHOUT, Pavel a Eva KOTRLÍKOVÁ. Základy klinické výživy. Vyd. 1. Praha: Krigl, 2005. 113 s. ISBN 8086912086. info
  • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test s rozpravou
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BZNT031p