MIGP031c Intenzivní ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Miloslava Kameníková (cvičící)
PhDr. Marie Švábová (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIOC0231p Ošetřovatelství v chirur.I-př && MIOC0231c Ošetřovatelství v chirur.I-cv && MIOS0222 Ošetř. péče v int. med. II-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytne poznatky v oblasti akutních stavů gynekologie a porodnictví tak, aby byl student schopen se orientovat v jejich diagnostice a terapii a mohl tyto poznatky využít. Student bude aktivně zapojen do edukačního procesu a bude mít možnost procvičit své znalosti a dovednosti v rámci modelových situací. Při výuce budou využívány mezioborové vztahy, které jsou při řešení náhlých a život ohrožujících stavů nezbytné.
Výstupy z učení
Student je schopen
- definovat, popsat a vysvětlit základy vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty se závažným postižením zdraví v gynekologii a porodnictví a je schopen se na ní podílet.
Osnova
  • Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o ženu v akutních stavech gynekologické povahy (krvácení při poranění rodidel, krvácení z děložního čípku, krvácení z dutiny děložní, krvácení do dutiny břišní, mimoděložní těhotenství). Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče u náhlých příhod v gynekologii spojených se symptomem bolesti (salpingitis, adnexitis, pelvoperitonitis, peritonitis). Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče u akutních stavů v porodnictví (abrupce placenty, placenta praevia, abort, ruptura dělohy, poporodní krvácení).
Literatura
  • intenzivní péče v gynekologii a porodnictví
  • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava, Ivo BOREK, Zdeněk DOLEŽEL a A KOLEKTIV. Intenzivní péče o novorozence. druhé přepracované. Brno: NCO NZO, 2012. s. 298-309. ISBN 978-80-7013-547-1. info
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
  • LEIFER, Gloria. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. xxxiii, 95. ISBN 8024706687. info
  • ROSNER, Christine M. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství : manuál instruktora včetně testů. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 212 s. ISBN 8024706695. info
Výukové metody
cvičení, případové studie
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/MIGP031c