MIOC0332c Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0.9/0. 14. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Kučerová (cvičící)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Večeřová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIOC0231p Ošetřovatelství v chirur.I-př && MIOC0231c Ošetřovatelství v chirur.I-cv && MIOS0222 Ošetř. péče v int. med. II-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- student porozumí problematice traumatologického oboru - student vysvětlí základní vyšetřovací metody v traumatologii - student dokáže popsat jednotlivé poranění tělních orgánů a systémů - student je schopen provádět základní ošetřovatelskou péči na traumatologickém oddělení
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat druhy ran, popsat moderní chirurgickou léčbu poranění skeletu; vyjmenovat typy zlomenin a jejich léčby;
- definovat traumatické postižení vazů, šlach a kloubů;
- definovat organizaci traumatologické péče v ČR.
- Popsat: traumatický šok, MOF, SIRS, sepsi, myorenální syndrom, compartment syndrom.
- Popsat základní aspekty ošetřovatelské péče o pacienty s traumatem.
- pečovat o traumatizovaného a polytraumatizovaného pacienta.
Osnova
 • Ošetřovatelská péče u jednotlivých poranění: Rány , typy, hojení ran, moderní chirurgická terapie Poranění skeletu, dělení, hojení zlomenin Trauma vazů, šlach a kloubů, ASK Konzervativní léčení zlomenin, typy fixace Osteosyntézy indikace, typy, provedení Organizace traumatologické péče v ČR( PP, ZZS, traumacentra) Traumatický šok, MOF, SIRS, sepse, myorenální sy, compartement sy demage control surgery, polytrauma Trauma hlava CNS, míchy a PNS Trauma hrudníku, PNO, fluidothorax, kontuze srdce, plic, velké cévy, mediastinum Trauma dutiny břišní, GIT, parenchymatosní orgány, haemoperitoneum Trauma horní končetina Trauma dolní končetiny Trauma pánve, páteře, retroperitonea, urotraktu MUDr. Martin Petráš Komplikace v traumatologii, infekce, paklouby, TEN. Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty v šokových stavech.Trauma, polytrauma, dělení dle mechanismu úrazu, např. popáleninvé trauma, týrání a další.
Literatura
  doporučená literatura
 • POKORNÝ, Vladimír. Traumatologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2002. 307 s. ISBN 807254277X. info
 • MAŇÁK, Pavel. Traumatologie : repetitorium pro studující lékařství. Edited by Eduard Wondrák. 5. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024410095. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
  neurčeno
 • MAŇÁK, Pavel. Traumatologie : repetitorium pro studující lékařství. Edited by Eduard Wondrák. 5. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024410095. info
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Edited by Petr Bartůněk - Dana Jurásková - Jana Heczková - Daniel Nalos. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxxix, 712. ISBN 9788024743431. info
 • JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Vladimír SMRČKA. Učební texty z traumatologie - pro posluchače Lékařské fakulty MU. 2000. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
kolokvium v rámci celého předmětu (i přednášky)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/MIOC0332c