MIOC0332p Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0.9/0/0. 14. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Martin Flek (přednášející)
MUDr. Daniel Ira, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Kábela (přednášející)
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jakub Lukáč (přednášející)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (přednášející)
MUDr. Martin Petráš (přednášející)
MUDr. Radek Pikula, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Smékal (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Klinika úrazové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Šmehlíková
Dodavatelské pracoviště: Klinika úrazové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIOC0231p Ošetřovatelství v chirur.I-př && MIOC0231c Ošetřovatelství v chirur.I-cv && MIOS0222 Ošetř. péče v int. med. II-cv.
- student se bude schopen orientovat v oboru traumatologie - student zná základní vyšetřovací metody v traumatologii - student dokáže vyjmenovat a jednoduše popsat terapeutické postupy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit: Typy ran; hojení ran; ošetřování ran Poranění skeletu; hojení zlomenin; indikace osteosyntéz; typy osteosyntéz; Organizace trauimatologické péče v ČR; Traumatický šok; sepse; myorenální sy, compartement sy; damage control surgery; polytrauma; Trauma hlavy; CNS; míchy; periferních nervů; Trauma hrudníku; pneumothorax; fluidothorax; poranění srdce; plic; velkých cév; mediastina; Poranění dutiny břišní; parenchymatosních orgánů; haemoperitoneum; Trauma horní končetiny; Trauma dolní končetiny; Trauma pánve; páteře; retroperitonea; urotraktu; Komplikace v traumatologii; infekce; paklouby; trombembolická nemoc
Výstupy z učení
Student bude ovládat:
- Klinické vyšetření poraněného
- Diagnostiku poranění včetně laboratorních zobrazovacích metod
- Principy hojení
- Základy konzervativního a operační léčení poranění měkkých tkání, skeletu a dutin Prevence a řešení komplikací
Osnova
  • Rány, typy ran, hojení ran, moderní chirurgická terapie ran Poranění skeletu, dělení, hojení zlomenin Trauma vazů, šlach a kloubů, Artroskopie Konzervativní léčení zlomenin, typy fixace Osteosyntézy indikace, typy, provedení Organizace trauimatologické péče v ČR Traumatický šok, sepse, myorenální sy, compartement sy demage control surgery, polytrauma Trauma hlava CNS, míchy a repiferních nervů Trauma hrudníku, pneumothorax,fluidothorax, kontuze srdce, plic, velké cévy, mediastinum Trauma dutiny břišní, parenchymatosní orgány, haemoperitoneum Trauma horní končetina Trauma pánve, páteře, retroperitonea, urotraktu Komplikace v traumatologii, infekce, paklouby, TEN
Literatura
    povinná literatura
  • POKORNÝ, Vladimír. Traumatologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2002. 307 s. ISBN 807254277X. info
    neurčeno
  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
  • Chirurgie pro studium a praxi. Edited by M. Müller - Jan Adámek, Translated by Josef K. Zámečník. 1. vyd. Praha: Goldstein & Goldstein, 1997. 441 s. ISBN 80-86094-10-3. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/MIOC0332p