BIp024 Systém vyšších rostlin pro učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BIp024/01: Po 15:00–16:50 učebna 2, kromě Po 24. 10., N. Čeplová
BIp024/02: Čt 10:00–11:50 učebna 2, kromě Čt 27. 10., N. Čeplová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1. Posoudit zpracování vybraného botanického tématu v různých učebnicích přírodopisu 2. Vytvořit jednoduchou určovací pomůcku (klíč, atlas) pro vybranou skupinu rostlin 3. Navrhnout didaktické zpracování konkrétního botanického tématu 4. Čerpat rozšiřující botanické informace z jiných zdrojů (knihy, časopisy) 5. Charakterizovat vybrané skupiny cévnatých rostlin, vyskytující se v České republice
Výstupy z učení
- student používá správnou odbornou botanickou terminologii a je schopen vybrat pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ - student vybírá a ve výuce využívá modelové organismy pro dokladování vybraných pojmů a jevů související s botanikou vyšších rostlin - student pracuje s rostlinným materiálem a zpracovává jej do podoby didaktických prostředků pro potřeby výuky na ZŠ - student vybírá vhodné příklady dokladující vliv člověka na přírodu s důrazem na ochranu a tvorbu životního prostředí
Osnova
  • Osnova předmětu: 1. Výtrusné rostliny ve výuce na ZŠ 2. Nahosemenné rostliny ve výuce na ZŠ 3. Krytosemenné rostliny ve výuce na ZŠ 4. Botanické učivo v současných učebnicích přírodopisu 5. Analýza a hodnocení zpracování vybraných botanických témat v učebnicích přírodopisu 6. Typy určovacích pomůcek v botanice a práce s nimi, návrh a tvorba určovacího klíče 7. Odborné časopisy a jejich využití ve výuce 8. Sbírka a výstavka přírodnin 9. Didaktické hry ve výuce botaniky 10. Lapbook - teoretická příprava 11. Zpracování podkladů pro lapbook 12. Tvorba a prezentace lapbooku
Literatura
Výukové metody
Přednáška, rozhovor, diskuze, práce s textem, prezentace tématu, skupinový projekt.
Metody hodnocení
1. aktivní účast na cvičeních (tolerována je 1 absence) 2. zpracování zadaných témat a jejich prezentace ve cvičení
Informace učitele
Předmět slouží také jako příprava na botanickou část magisterských státnic z učitelství přírodopisu (repetitorium), je proto určený především studentům, kteří půjdou v následujícím semestru ke státnicím. Pro studenty jiných oborů a ročníků tedy není vhodný.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/BIp024