Bi2BP_DPRO Determin. praktika - obratlovci

Pedagogická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Rozvrh
St 17:10–18:45 laboratoř 81
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení a prohloubení determinačních dovedností v základních taxonech obratlovců. Pro jednotlivé úrovně rozlišování budou vymezeny determinační znaky se specifikací rozsahu jejich využití. Nezbytným předpokladem práce je znalost práce s determinační literaturou, doplněnou účelovými atlasy.
Osnova
  • 1. Determinační znaky našich ryb a) hlavní determinační znaky (charakter ploutví včetně tuk. pl.) - specifické znaky (tvar těla, nepárový vous aj.) b) vedlejší determinační znaky 2. Determinační znaky našich obojživelníků a) ocasatí o. b) bezocasí o. (vedlejší determinační znaky v čeledích) 3. Determinační znaky našich plazů a) Ještěrů b) Hadů 4. Determinační znaky našich ptáků a) ekologické adaptace těl. částí b) prostředí výskytu c) velikost d) zbarvení 5. Determinační znaky našich savců a) drobní savci hmyzožravci, hrabošovití, myšovití, plchovití b) letouni c) středně velcí a velcí savci Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu)
Metody hodnocení
Z
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2006/Bi2BP_DPRO