Bi2BP_ZZSP Základy zoologie strunatců

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (přednášející)
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 učebna 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: (1) porozumět a vysvětlit základy tělesné organizaci taxonu; (2) používat systematické jednotky strunatců (3) a s nimi pracovat; (4) porozumět diverzitě strunatců; znát (5) bionomii modelových druhů jednotlivých taxonů na úrovni tříd; (6) charakterizovat zástupce modelových ekosystémů.
Osnova
 • 1. Strunatci x obratlovci
 • 2. Vývojové nižší strunatci
 • 3. Základní charakteristika obratlovců
 • 4. Charakteristika jednotlivých skupin obratlovců:
 • A) Fosilní nižší obratlovci B) Kruhoústí C) Paryby D) Paprskoploutvé a nozdraté ryby E) Obojživelníci F) Plazi G) Ptáci H) Savci
 • 5. Obratlovci podle charakteristických ekosystémů (vodní-mokřadní ekosystém, lesní e., luční e., urbánní e.)
Literatura
 • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9. info
 • Nový přehled biologie. Edited by Stanislav Rosypal. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. 797 s. ISBN 978-80-86960-23-4. info
 • SIGMUND, Leo, Vladimír HANÁK a Oldřich PRAVDA. Zoologie strunatců. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 501 s. ISBN 80-7066-531-9. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení: Zk ústní (morfologie a anatomie, bionomie a ekologie, systematika strunatců včetně našich obratlovců)
Navazující předměty
Informace učitele
Ke zkoušce je doporučována znalost našich obratlovců v rozsahu tří libovolných tříd, probíraných ve cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2BP_ZZSP