CJp517 Světová literatura 20. století

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je nastínit základní tendence ve světové literatuře první poloviny 20. století.
Výstupy z učení
Studenti si budou osvojovat znalosti literárních směrů a proudů v daném období světové literatury a také specifičnost jejich poetik.
Osnova
  • 1. Obecná problematika světové literatury. 2. Nástin velkých evropských literatur - poezie. 3. Nástin velkých evropských literatur - próza. 4. Hlavní literární směry.
Literatura
    povinná literatura
  • POSPÍŠIL, Ivo a Simoneta DEMBICKÁ. Světové literatury 20. století v kostce: americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. 1. vyd. Praha: Libri, 1999, 239 s. ISBN 808598380x.
    doporučená literatura
  • ZEMAN, Milan. Slovník světové literatury: autoři a díla, směry. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993, 188 s. ISBN 807168080x.
  • Macura, Vladimír (ed.). Slovník světových literárních děl. A-Ž. I, II. Praha: Odeon, 1989.
  • BROŽ, František. Česká a světová literatura v datech. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 414 s. ISBN 8072940627. info
Výukové metody
Studenti si seminární formou (rozbory a interpretacemi vybraných děl) budou osvojovat znalosti literárních směrů, proudů a tendencí v daném období světové literatury. Budou vedeni k tomu, aby zvládli identifikovat a analyzovat styl výrazných osobnostísvětové poezie a prózy v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní práce na hodině (rozbory, interpretace, zapojení se do diskuse) a také hojná účast (tolerance maximálně dvou absencí).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.